TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4104&back=home

TERMINAS: ANEKDOTAI

APIBRĖŽIMAS: Glaustas prozos kūrinys su komiška pabaiga.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Anekdotų siužetai lengvai aktualizuojami pakeičiant senąsias realijas (asmenvardžius, vietovardžius) naujomis, todėl tai yra vienas pagrindinių šiuolaikinio folkloro (ypač miestiečių) žanras.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA

SUSIJĘ TERMINAI:
ANEKDOTAI
NESUSIKALBĖJIMAI
ANEKDOTAI

SINONIMIJA:
juokai Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1968, t. 1, p. 135.

ATITIKMENYS:
lenk. anekdota
Słownik folkloru polskiego. Pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa, 1965, p. 19.

rus. анекдот
Литературный энциклопедический словарь. Москва, 1987, с. 28.

angl. joke
UTHER, Hans Jörg. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography, part II: Tales of the Stupid Ogre, Anecdotes and Jokes and formula Tales. FF Communications 285. Helsinki, 2004.

pranc. anecdote
Le nouveau petit Robert. Paris, 1996.

vok. Anekdote
Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, 2000.

angl. anecdote
UTHER, Hans Jörg. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography, part II: Tales of the Stupid Ogre, Anecdotes and Jokes and formula Tales. FF Communications 285. Helsinki, 2004.

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių liaudies anekdotai. Parengė Bronislava Kerbelytė, Povilas Krikščiūnas. Vilnius, 1994.

PAVYZDYS:
Paskambina kaimynui ir sako:
– Antanai, ar tavo karvė rūko?
– Ne, nerūko.
– Tada tavo tvartas dega!

PASTABOS: Anekdotai labai artimi buitinėms pasakoms. Kai kurie turi labai panašius siužetus. Dalis anekdotų primena sutrumpėjusias buitines pasakas.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004-11-15

©: Sukūrimas, Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal