TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4125&back=home

TERMINAS: MELŲ PASAKOS

APIBRĖŽIMAS: Melų pasaka – tai prozos (kartais pusiau eiliuoti) kūriniai, pateikiami kaip išgalvoti pasakojimai apie realius ar visiškai neįmanomus nutikimus gyvenime, neretai sekami pirmuoju asmeniu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Melų pasakoms būdingi absurdiški vaizdai, kuriami pasitelkiant alogizmus, oksimoroną, groteską.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS

ATITIKMENYS:
angl. lying tale
The Types of the Folktale. Classification and bibliography. Translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki, 1964, p. 509.
Larousse Dictionary of World Folklore. Edinburgh, 1996, p. 283.

angl. tale of lying
The Types of the Folktale. Classification and bibliography. Translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki, 1964, p. 509.
Larousse Dictionary of World Folklore. Edinburgh, 1996, p. 283.

tall tale
dalinis angliškas atitikmuo
The Types of the Folktale. Classification and bibliography. Translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki, 1964, p. 509.
Larousse Dictionary of World Folklore. Edinburgh, 1996, p. 283.

rus. небылица
Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Ленинрад, 1979, p. 370.

lat. melu pasaka
ARĀJS, K., MEDNE, A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga, 1977, p. 234.

vok. Lügenmärchen
Katalog der niederländ Märchen und Legendenvarianten von J.R.W. Sinnighe. FFC 132. Helsinki, 1943, p. 44.


brus. небылiца
Я. Р. Бараг. Сюжэты i мативы беларуских народных казак. Мiнск, 1978, p. 233.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
KERBELYTĖ, B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas: Pasakos apie gyvūnus. Pasakėčios. Stebuklinės pasakos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, t.1.

PAVYZDYS:
Šarkų bažnyčia
Seku seku pasaką, vilks iššika ašaką. Un tos ašakos pastatė bažnyčio. Sviesta durys, lašinių altorius, žvirblių vargonai. Užėje saulė, ištirpė duris. Atlėkė šuo, suėdė altorių, atlėkė katins, suėdė vargonus. Barbora rėkti, zakristijonas bėgti. Bėga bėga, nulūža pakalnėj kojela. Parėje namo, rada žąselį. Pradėje to žąselį raikyt, visiem po šmotelį dalyt. Tiem juokinga prova buva, kad maiše dešra pražuva.
Pat. Brigita Bubelienė-Urniežiūtė, 74 m., gyv. Pamūšio k. Į mg. juostą įrašė N. Navikaitė ir V. Leonavičius Vilniaus universiteto Kraštotyrininkų klubo kompleksinėje ekspedicijoje 1982 m., tekstą iššifravo N. Navikaitė. LTR 5443(206), LTRF mg. 2900(23). Melų pasaka. AT 1932.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Lina Valiukaitė 2004-12-01

©: Sukūrimas, Lina Valiukaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal