TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4132&back=home

TERMINAS: PASAKOS BE GALO

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Pasakos be galo dažniausiai sudarytos iš vieno motyvo, kurį galima kartoti be galo. Motyvo pabaigą ir pradžią jungia toks žodis, kuris leidžia pasaką pradėti vis iš naujo. Kartais pradžią ir pabaigą jungia ritmas ir rimas. Pasakos be galo labai artimos formulinėms pasakoms. Motyvas neišvystytas, reiškia tik vieną veiksmą ar situaciją. Šios pasakos neturi nusistovėjusių motyvų – formulių, kurios leistų pasaką tęsti natūraliai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS

ATITIKMENYS:
vok. Prellerzählungen
Katalog der niederländ Märchen und Legendenvarianten von J.R.W. Sinnighe. FFC 132. Helsinki, 1943, p. 46.


brus. дакучная казка
Бараг, Я. Р. Сюжэты i мативы беларуских народных казак. Мiнск, 1978, p. 244.


rus. докучная сказка
Сказки, песни, частушки, присловия Ленинградкой области, записанные Владимиром Бахтиным. Л., 1982, p. 511.

angl. catch tale
The Types of the Folktale. Classification and bibliography. Translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki, 1964, p. 536.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
KERBELYTĖ, B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas: Pasakos apie gyvūnus. Pasakėčios. Stebuklinės pasakos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, t. 1.

Leidinio aprašas, P. 22–23
Lietuvių tautosaka, t. 3. V., 1965, p. 22–23.

PAVYZDYS:
Avys eina per tiltelį
Vieną kart Jonuk liepe nugyt avels į kitą pusę upelia. Bet upels buva labė gils. Par upelį buva nutiests liepts. Kai avelės visos pareis į antrą pusę upelia, tada papasakosiu, kaip toliaus buva.
Vieną kart Jonuk...

Pat. Natalija Mačiūnienė-Rupkutė, 61 m., gyv. Rimšonių k. Į mg. juostą įrašė G. Dagytė ir V. Jurkšaitė Vilniaus universiteto Kraštotyrininkų klubo kompleksinėje ekspedicijoje 1982 m., tekstą iššifravo G. Dagytė. LTR 5442(64), LTRF mg. 3901(21). Pasaka be galo. AT 2300.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Lina Valiukaitė 2004-12-01

©: Sukūrimas, Lina Valiukaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal