TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4135&back=home

TERMINAS: STEBUKLINĖS PASAKOS

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Stebuklinės pasakos – tai pasakos, išsiskiriančios savitu santykiu su tikrove, menine išraiška, fantastikos pobūdžiu. Jose pasakojama apie kovą su nepaprastais priešininkais, ypatingus gebėjimus ir magines priemones, vedybas su gyvūno pavidalą turinčiu sutuoktiniu, keliones į kitą pasaulį ir pan.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS

SINONIMIJA:
nuostabos pasaka BALYS, J. Raštai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, t. 3, p. 233.
SAUKA, L. Lietuvių tautosaka. Vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 39.


stebuklų pasaka BALYS, J. Raštai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, t. 3, p. 233.
SAUKA, L. Lietuvių tautosaka. Vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 39.


magiška pasaka BALYS, J. Raštai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, t. 3, p. 233.
SAUKA, L. Lietuvių tautosaka. Vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 39.

ATITIKMENYS:
angl. tale of magic
The Types of the Folktale. Classification and bibliography. Translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki, 1964, p. 88.


lat. burvību pasaka
ARĀJS, K., MEDNE, A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga, 1977, p. 41.


rus. волшебная сказка
Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Ленинрад, 1979, p. 103.


brus. чарадзейнaя казка
Чарадзейныя казкi ў дзвюх частках. Частка II. 2-е выданне, выпраўленае і дапрацаванае. Мінск, 2003, p. 604.


lenk. baśnie magiczne
KRZYZANOWSKI, J. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. Wrocław: Polska akad. nauk, 1963, t. 2, p. 81.


vok. Zaubermärchen
LÜTHI, M. Märchen. Stuttgart, 2004, p. 2.


pranc. contes merveilleux

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
KERBELYTĖ, B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 1: Pasakos apie gyvūnus. Pasakėčios. Stebuklinės pasakos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.


Leidinio aprašas
BALYS, J. Raštai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, t. 3, p. 224.


Lietuvių fokloro chrestomatija. Parengė Bronislava Kerbelytė, Bronė Stundžienė, Vilnius, 1996, p. 18.

PAVYZDYS:
Vieni tėvai išėjo rugių pjauti ir jie nusinešė, įsidėję į sieką, savo vaikelį. Jį padėjo pagriovy, o patys pradėjo pjauti. Jau pabaigė pjauti rugius, tėvai eina pas sūnelį. Priėję pamatė, kad nebėra jų mylimo sūnelio, jo vietoj guli du vaikeliai. Tėvai apsiverkė ir parsinešė juos namo. Užaugo abu gražūs ir stiprūs kaip ąžuolai.
- Dabar, sūneliai, jums padovanosiu po bėrą žirgelį ir po šoblelę.
Sūneliai pasibalnojo žirgelius ir išjojo. Jojo ir prijojo kryžkelę. O ten augo storas ąžuolas. Vienas sako:
- Sukiškim šobles po ąžuolo žieve. Kai paskum atjoję ištrauksim šobles iš žievės, kieno bus kruvinas, tam bus nelaimė.
Ir nujojo savo keliais. Vienas joja joja, jau pradėjo temti. Mato toli mažą žiburėlį. Jis prijojo, pasiprašė nakvynės. Jį priėmė. Atsikėlęs žiūri – nebėra jo šunelio. Apsitaisęs vėl joja toliau ir vėl jam pradėjo temti. Pamatė žiburėlį, pasiprašė nakvynės. Jį priėmė. Atsikėlęs žiūri, kad balnas akminu pavirtęs. Ir vėl joja toliau. Priėjo naktis, mato žiburėlį. Prijojęs pasiprašė nakvynės. Jį priėmė. Atsikėlęs žiūri, kad jo arklys akminu pavirtęs. Ir pagaliau jis pats pavirto akminu. Antras brolis parjojo iš didžios kelionės ir prijojo prie šito ąžuolo. Priėjęs ištraukė šobles iš žievės. Žiūri, kad jo brolio šoblė yra kruvina. Tada jis sėdo ant arklio ir jojo šituo keliu, kur brolis nujojo. Jo šuniukas pirma bėgo ir pribėgo pirmą namą. Šuniukas, įbėgęs į trobą, pradėjo loti. Brolis žiūri, kad jo brolio šuniukas akminu pavirtęs. Tada jis paėmė drotinį botagą, nukaitinęs pradėjo mušti raganą. Sako:
- Atversk šuniuką, tai nebemušiu!
Ragana atvertė šuniuką, arklį ir brolį. Abu broliai grįžo laimingai namo.

Pat. M. Žlabienė, 90 m. Šventupių k., Kruopių vls., Šiaulių aps. Užr. M. Grinius (I kl. mol.) 1938 (J. Kirlio mok. rink.) Sg. LTR 1432(308). Stebuklinė pasaka AT 303.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Lina Valiukaitė 2004-12-01

©: Sukūrimas, Lina Valiukaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal