TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4210&back=home&back=home

TERMINAS: ŠOKIS

APIBRĖŽIMAS: Ritmingas kūno judėjimas muzikos taktu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šokis yra vienas seniausių kūrybos apraiškų. Jo kilmė susijusi su darbu ir emociniais žmogaus įspūdžiais. Iš pradžių šokio judesiai buvo derinami su kalbėjimu ir dainavimu, dažniausiai turėjo utilitarinį pobūdį (palengvinti darbą, privilioti medžiojamą žvėrį), vėliau šokį pradėta sieti su magija. Pirmykštės bendruomenės ir ir vergovinės santvarkos laikais šokis buvo daugiausiai ritualinio pobūdžio. Šokiai labai išpopuliarėjo, kūrėsi nacionaliniai stiliai. Viduramžiais Europoje šokti buvo draudžiama, šokių liko teatro vaidinimuose. XVII a. viduryje Prancūzijoje suformuluoti klasikinio šokio dėsniai, atsirado šokio teoretikų. XX a. susikūrus moderniajam šokiui, pradėta derinti įvairius stilius, liaudiškasis šokis interpretuojamas ir išlieka populiarus XXI a.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO KŪRINIAI
ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS | LIAUDIES MENO KŪRINIAI

SUSIJĘ TERMINAI:
ŠOKIAI

ATITIKMENYS:
ang. Dance
LAYTON, R. The Anthropology of Art. Cambridge: University Press, 1991.

vok. Tanc
BREDNICH, R. W. (Hg.). Grundriss der Volkskunde: Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1994, S. 485–486.

rus. Tanec
LYBERIS, A. Lietuvių – rusų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1988, p. 808.

TERMINO ŠALTINIAI:
MORKŪNIENĖ, E. Lietuvių liaudies choreografijos bruožai. Vilnius, 1980.

DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 824.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-04 savoniakaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal