TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4354&back=home

TERMINAS: Pakėlimas didžiuoju kunigaikščiu

APIBRĖŽIMAS: Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžios perėmimo ceremonialas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
XIII-XIV a. pagrindiniai šio ceremonialo elementai buvo aklamacija (apšaukimas valdovu) ir pavaldinių priesaika. XV a. pradžioje buvo suformuota didžiojo kunigaikščio insignijų sistema (kunigaikštiška karūna, kalavijas, apsiaustas), todėl ceremoniją turėjo papildyti jų įteikimas. Tačiau kalavijo įteikimas pirmą kartą paminėtas tik Žygimanto Kęstutaičio pakėlimo ceremoniale 1432 m. Didžiuoju kunigaikščiu paskelbiant Vytautą (1401), Švitrigailą (1430) bei Žygimantą Kęstutaitį (1432) pakėlimo ceremonialas turėjo investitūros bruožų, nes didieji kunigaikščiai prisiekdavo Lenkijos karaliui ištikimybę, o 1430 ir 1432 iš jo gaudavo ir valdžios ženklus. 1440 m. lietuviams slapta nuo lenkų didžiuoju kunigaikščiu išrinkus Kazimierą, buvo pradėtas formuoti krikščioniškas savarankiško Lietuvos valdovo pakėlimo ceremonialas. Jis vyko katedroje. Naujasis valdovas buvo pasodinamas į ten įrengtą sostą. Iš pagoniško ceremonialo buvo perimta aklamacija ir pavaldinių priesaika. Ceremonijos metu skambėjo varpai ir buvo giedama giesmė "Te Deum laudamus…" Ceremonialas galutinai suformuotas 1492 m. didžiuoju kunigaikščiu pakeliant Aleksandrą. Valdovas, aprengtas ceremonialiniais rūbais, būdavo atvedamas į katedrą, pasodinamas į ten stovintį sostą. Vilniaus vyskupas pradėdavo iškilmingą ceremoniją. Jos metu vyskupas palaimindavo valdovą ir uždėdavo jam kunigaikštišką karūną, o žemės maršalas įteikdavo kalaviją, prašydamas valdyti pagal lietuvių papročius ir teisę. Kunigaikštis, paėmęs kalaviją, prisiekdavo. Po to jam prisiekdavo visi susirinkusieji. Šis ceremonialas buvo panaikintas Liublino unijos metu 1569 m. Naujasis Lenkijos-Lietuvos valdovas būdavo karūnuojamas tik Lenkijos karaliumi.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ISTORIJA | VALSTYBĖ | VALDOVO INSTITUCIJA | DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS
ISTORIJA | VALSTYBĖ | VALDOVO INSTITUCIJA | DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS

ŽEMESNI LYGMENYS:
Kunigaikštiška karūna
Kunigaikštiška kepurė
Kalavijas

SUSIJĘ TERMINAI:
Karūnacija

SINONIMIJA:
inauguracija Tarptautinių žodžių žodynas, sud. V. Vaitkevičiūtė, Vilnius, 1999, p. 505.

ATITIKMENYS:
ang. elevation
Piesarskas B. Dvitomis anglų-lietuvių kabų žodynas, Vilnius, 2004, t. 1, p. 427.

lot. sublimatio
Miechovita, Kronica Polonorum, Krakow, 1986

lenk. podniesienie
Kosman M., Podniesienie ksiąząt litewskich, Acta Baltico-Slavica, 1976, t. 10, s. 15-36.

TERMINO ŠALTINIAI:
Kronika Marcina Bielskiego, Warszawa, 1764.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gitana Zujienė 2005-12-07

©: Sukūrimas, Gitana Zujienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal