TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4357&back=home

TERMINAS: Kalavijas

APIBRĖŽIMAS: Viena iš pagrindinių valdovo insignijų, įteikiama valdžios perdavimo metu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Valdovo insignija jis tapo ankstyvaisiais viduramžiais. Kalavijas simbolizavo valdovo pareigą ginti valstybę ir tikėjimą. Taip pat buvo teisingumo simboliu, todėl išreiškė valdovą-teisėją, negailestingą nusikaltusiems ir atlaidų teisingiesiems, silpnųjų bei vargšų gynėją. Kada kalavijas tapo Lietuvos valdovų insignija nėra visiškai aišku. Pirmą kartą Lietuvos kunigaikštis su kalaviju, turinčiu insignijos funkcijų, laikomu smaigaliu į viršų, vaizduojamas 1353 m. Kęstučio antspaude. Apie kalavijo įteikimą kunigaikščio valdžios perdavimo metu pirmą kartą sužinome iš Žygimanto Kęstutaičio investitūros 1432 m. Šiuo atveju kalavijas simbolizavo ne tik kunigaikštišką valdžią, bet ir tam tikrą priklausomybę nuo Lenkijos, nes kalaviją atsiuntė tuometinis Lenkijos karalius Jogaila. 1492 m., 1506 m. ir 1529 m. kalavijas buvo teikiamas savarankiškam Lietuvos valdovui. 2. Vaivados insignija. Žymėjo vaivados kaip karo vado ir teisėjo funkcijas. Vaizduotas herbuose už herbinio skydo. Iškilmingose eisenose tvirtinamas žirgui, vedamam paskui vaivados karietą, prie balno. 3. Ceremonialiniai kalavijai, naudoti šventinant į riterius, suteikiant valdyti teritoriją leno teise. Taip pat popiežiaus siunčiamas ceremonialinis kalavijas ir kepurė valdovams, nusipelniusiems tikėjimo platinime ir gynime. Jie būdavo prabangiai išpuošti, grakščių formų. 4. Budelio kalavijas - paprastai didelių apimčių, plačios geležtės kalavijas, dažnai su atitinkamais įrašais, naudotas mirties bausmei vykdyti. Geležtės smaigalys būdavo užapvalintas arba nukirstas, bet jokiu būdu nenusmailintas. Mirties bausmė kalaviju būdavo vykdoma kilmingiems ir turtingiems asmenims. Žemesnio luomo nuteistieji gyvenimą baigdavo kartuvėse.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ISTORIJA | VALSTYBĖ | VALDOVO INSTITUCIJA | DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS | Pakėlimas didžiuoju kunigaikščiu
ISTORIJA | VALSTYBĖ | VALDOVO INSTITUCIJA | DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS | Pakėlimas didžiuoju kunigaikščiu

SUSIJĘ TERMINAI:
KALAVIJAS

ATITIKMENYS:
ang. sword
Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas, sud. B. Piekarskas, Vilnius, 2000.

lenk. miecz
Vaitkeviūtė V., Lenkų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius, 2001

lot. gladius
Kuzavinis K., Lotynų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius, 1996

TERMINO ŠALTINIAI:
W. Maisel, Archeologia prawna Europy, Warszawa-Poznań, 1989

W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa, 1982

PAVYZDYS:
Aleksandro įkapių kalavijas

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gitana Zujienė 2005-12-07

©: Sukūrimas, Gitana Zujienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal