TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4365&back=home

TERMINAS: BŪRIMAI

APIBRĖŽIMAS: Būrimas − tai trumpas, kartais eiliuotas tautosakinis tekstas, sakomas siekiant gauti žinių per tam tikru ženklus ar reginius.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Priešingai negu užkalbėjimais, būrimais nesiekiama įtakoti įvykių baigties, o tik sužinoti reikalingą informaciją, dažniausiai likimo, vedybų arba orų tema, rečiau – norint sužinoti, kur dingo žmogus ar daiktas, nustatyti, kas yra vagis ar burtininkas ir t. t. Siekiant žinių, kreipiamasi į konkretų adresatą –tarpininką, pvz., jauną Mėnulį, gegutę, boružę (Dievo karvytę), šventąjį Andriejų, šventąjį Antaną ir t. t. Būrimai beveik visada sakomi atliekant tam tikrus maginius veiksmus, ypatingu metu ir ypatingoje vietoje. Būrimų galima rasti pasakose, sakmėse, padavimuose. Neretai būrimai yra atitinkamai intonuojami arba dainuojami.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Kalbos magija
FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | VOKALINIO FOLKLORO SMULKIOSIOS FORMOS

SUSIJĘ TERMINAI:
BŪRIMAI
UŽKALBĖJIMAI
TIKĖJIMAI
PIEMENŲ VERKAVIMAI
BŪRIMAI
MALDELĖS

ATITIKMENYS:
angl. fortune telling
SIMPSON, Jacqueline; ROUD, Steve. A Dictionary of English Folklore. Oxford, New York: Oxford University Press, 2000, p. 134.

angl. devination
PICKERING, David. A Dictionary of Folklore. First published in Great Britain by Cassell as The Cassell Dictionary of Folklore. New York: Facts On File, Inc., 2000, p. 79.

angl. love divination
SIMPSON, Jacqueline; ROUD, Steve. A Dictionary of English Folklore. Oxford, New York: Oxford University Press, 2000, p. 217–218.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 889, 916.


BALKUTĖ, Rita; ZAVJALOVA, Marija. Apžvalga ir bibliografija. Iš: Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab.−XXI a. pr. Lietuvoje. Sudarytoja Rita Balkutė; spec. redaktorė Marija Zavjalova. [CD-ROM]. Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 2004.

PAVYZDYS:
Į rėtį įdurti avių kirpimo žirkles ir sukant sakyti:

− Rėteli, pasakyk, ar aš apsivesiu šiemet?

Jei sukasi − apsives.

Pat. O. Vaitkienė, g. 1916 m. Klaipėdos raj. Sp. KUDIRKA, Juozas. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos. Vilnius, 1993, p. 165.

PASTABOS: Kita reikšme „būrimas“ – maginių veiksmų atlikimas.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Daiva Vaitkevičienė 2004-12-16

©: Sukūrimas, Daiva Vaitkevičienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal