TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4367&back=home

TERMINAS: MALDELĖS

APIBRĖŽIMAS: Maldelė − tai tautosakinis arba sutautosakėjęs literatūrinis tekstas, balsiai ar mintyse sakomas bendraujant su dievybe arba su garbinimo objektu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvių maldelės yra dviejų rūšių: a) ikikrikščioniško laikotarpio maldos, oficialiosios religijos išstumtos į magijos sritį ir 2) nekanoninės krikščioniško turinio maldelės. Nuo kanoninių maldų tautosakines maldeles skiria tai, kad pastarosios yra folklorizuotos ir gyvuoja kaip variantai. Archajiško turinio maldelės kadaise priklausė bendram ritualinių tekstų klodui, į kurį įėjo giesmės, ritualiniai linkėjimai, aukojimo formulės ir kiti tekstai, kuriais kreiptasi į dievybes. Maldelės skiriasi nuo užkalbėjimų: tarp maldelės ir užkalbėjimo yra daugmaž toks pat santykis kaip tarp religijos ir magijos.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Kalbos magija

ŽEMESNI LYGMENYS:
SENOSIOS LIETUVIŲ RELIGIJOS MALDELĖS
KRIKŠČIONIŠKOSIOS MALDELĖS

SUSIJĘ TERMINAI:
PRIESAIKOS
TIKĖJIMAI
BŪRIMAI
UŽKALBĖJIMAI
PIEMENŲ VERKAVIMAI

SINONIMIJA:
malda BALYS J. Liaudies magija ir medicina. Bloomington, Indiana, 1951, p. 9, 10, 17. Lietuvių tautosakos lobynas, t. 2.
Vilniaus krašto lietuvių tautosaka. Spaudai paruošė dr. J. Balys. Tautosakos darbai: Lietuvių Tautosakos Archyvo leidinys. Kaunas, 1938, [t.] IV, p. 183.

ATITIKMENYS:
angl. prayer
The New Encyclopaedia Britanica. Ready Reference. Fifteenth Edition. Chicago, 2002, vol. 9, p. 668–669; vol. 26, p. 781.
Prayer. Microsoft Encarta Reference Library [interaktyvus]. [žiūrėta 2004 lapkričio 5 d.]. Prieiga per internetą:


lenk. modlitewka
Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos: ziemia, woda, podziemie. Koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński. Lublin, 1999, p. 59, 99, 191.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
BALYS J. Liaudies magija ir medicina. Bloomington, Indiana, 1951, p. 7, 278, 355. Lietuvių tautosakos lobynas, t. 2.


Leidinio aprašas
GRIGAS, Kazys. Smulkioji lietuvių tautosaka. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 71.


Leidinio aprašas
SAUKA, Leonardas. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 143.


BALKUTĖ, Rita; ZAVJALOVA, Marija. Apžvalga ir bibliografija. Iš: Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab.−XXI a. pr. Lietuvoje. Sudarytoja Rita Balkutė; spec. redaktorė Marija Zavjalova. [CD-ROM]. Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 2004.

PAVYZDYS:
Mėnuo, mėnuo, mėnulėli,
Dungaus šviesus dievaitėli!
Duok jam ratų, man sveikatų,
Duok jam pilnystį – man Perkūno karalystį!

Pat. Edvardas Vaikšnoras, 32 m., kilęs iš Šeimaties k., Tauragnų apyl., Utenos r. Užr. A. Urbonas Baltriškių k., Degučių apyl., Zarasų r. 1939. LTR 2088(275).
Sp. BALYS J. Liaudies magija ir medicina. Bloomington, Indiana, 1951, nr. 1. Lietuvių tautosakos lobynas, t. 2.

PAVYZDYS ARUODUOSE: Maldelė į jauną mėnesį [Jaunas menasėli, mūsų karałėli]

ILIUSTRACIJA: Lietuviška maldelė, kuria kreipiamasi į dievą Vaižgantą. Paskelbta J. Lasickio 1582 m. lotyniškai parašytame veikale.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Daiva Vaitkevičienė 2004-12-01

©: Sukūrimas, Daiva Vaitkevičienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal