TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4371&back=home&back=home

TERMINAS: ERZINIMAI

APIBRĖŽIMAS: Erzinimai ir pašiepimai – kartais visai trumpi, kartais kelių eilučių paprastai rimuoti kūrinėliai, kuriais dažniausiai vaikai išlieja įtūžį, panieką, kartais pajuokia bailesnį ir silpnesnį.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šaipomаsi iš ydų, blogybių, o kartais tiesiog žaismingai improvizuojamа, parenkant panašiai į vardą ar vietovės pavadinimą skambančius žodžius. Pasišaipoma ir iš tautybės. Erzinimus paprastai garsiai šaukia arba dainuoja vienas ar visa grupė vaikų, tekstas neretai palydimas judesiais, pvz., į erzinamąjį rodoma ranka. Kai kada erzinami ir nemėgstami suaugusieji. Gausiausią erzinimų grupę sudaro pasišaipymai iš vardų. Erzinimai, kaip ir visa vaikų kūryba, laikomi pereinamuoju reiškiniu tarp sakytinės ir dainuojamosios tautosakos. Ilgesnieji eiliuoti tekstai šliejami prie vaikų dainų, o visai trumpi – prie trumpųjų pasakymų. Trumpi erzinimai netgi kartais pateikiami kartu su priežodžiais.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Kalbos žaidimai
FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VAIKŲ DAINOS

ATITIKMENYS:
angl. taunt
Children's Folklore. A. Source Book. Edited by B. Sutton-Smith, J. Mechling, T. W. Johnson and F. R. McMahon. New York–London, 1995. p. 314.
EMRICH, D. Teasing Rhymes. Iš: EMRICH, Duncan. Folklore on the American Land. Boston–Toronto, 1972, p. 211–215.

angl. tease
Children's Folklore. A. Source Book. Edited by B. Sutton-Smith, J. Mechling, T. W. Johnson and F. R. McMahon. New York–London, 1995. p. 314.
EMRICH, D. Teasing Rhymes. Iš: EMRICH, Duncan. Folklore on the American Land. Boston–Toronto, 1972, p. 211–215.
JORGENSEN, M. Teases and Pranks. Iš: Children's Folklore. A Source Book. Edited by B. Sutton-Smith, J. Mechling, T. W. Johnson and F. R. McMahon. New York–London, 1995. p. 213–224.

angl. teasing rhyme
Children's Folklore. A. Source Book. Edited by B. Sutton-Smith, J. Mechling, T. W. Johnson and F. R. McMahon. New York–London, 1995. p. 314.
EMRICH, D. Teasing Rhymes. Iš: EMRICH, Duncan. Folklore on the American Land. Boston–Toronto, 1972, p. 211–215.


angl. traditional taunt
JORGENSEN, M. Teases and Pranks. Iš: Children's Folklore. A Source Book. Edited by B. Sutton-Smith, J. Mechling, T. W. Johnson and F. R. McMahon. New York–London, 1995. p. 213–224.

rus. дразнилка
ВИНОГРАДОВ, Г. С. Pусский детский фольклор, Иркутск, 1930.
АНИКИН, В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. Москва, 1957, с. 118.

brus. дражнилки-кепики
ГРЫНБЛАТ, М. Я. Выслоуi. Iš: Выслоуi. Беларуская народная творчасць. Мiнск, 1979, p. 20–21.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Patarlės ir priežodžiai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 828–834.

JOKIMAITIENĖ, Pranė. Lietuvių liaudies vaikų dainos. Vilnius, 1970, p. 94–104.

Leidinio aprašas
Lietuvių liaudies dainynas, t. 1: Vaikų dainos. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė Z. Puteikienė. Vilnius, 1980, p. 30–32, 472–532, 638–643.

PAVYZDYS:
Dominykas – raudonikas. LTR 2572(134). Sp. Lietuvių tautosaka, t. 5, nr. 8682.

PAVYZDYS:
Stulgiškiai ilgakiškiai turi dūdą ir zaleiką, peri bačkoj velnio vaiką.
LMD I 583(15). Sp. Lietuvių tautosaka, t. 5, nr. 8735.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal