TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4373&back=home

TERMINAS: GREITAKALBĖS

APIBRĖŽIMAS: Greitakalbės – neilgi, dažniausiai vieno sakinio posakiai, kuriuose pasikartoja keletas sunkiai ištariamų garsų junginių.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Greitakalbės puikiai tinka kalbos padargams lavinti, o drauge yra pramogavimo priemonė: laukiama, kad sakantysis tardamas greitakalbę suklys arba kad iš greitakalbės žodžių susidėlios nauji juokingi žodžiai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Kalbos žaidimai

SUSIJĘ TERMINAI:
ATVIRKŠTINĖ KALBA

SINONIMIJA:
greitašnekės GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Patarlės ir priežodžiai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 56.

ATITIKMENYS:
angl. tongue-twister
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore. An introduction. New York-London: W. W. Norton & Company, 1998, p. 129.
DUNDES, A. Some Minor Genres of American Folklore. Iš: Southern Folklore Quarterly 31, 1967, p. 20–36.
EMRICH, D. American folklore. Iš: EMRICH, Duncan. Folklore on the American Land. Boston–Toronto, 1972, p. 4.

lat. ātrrunas
GREBLE, V. Latviešu bērnu folklora. Rīga: Zinātne, 1973, p. 19.

rus. скороговорка
АНИКИН, В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. Москва, 1957, p. 120.

brus. скорагаворка
ГРЫНБЛАТ, М. Я. Выслоуi. Iš: Выслоуi. Беларуская народная творчасць. Мiнск, 1979, p. 9–10.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Juokavimai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 56.

Leidinio aprašas
SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 115.

PAVYZDYS:
Šešios dešimtys šešios žąsys su šešiais žąsyčiais.
LTR 281(240/5). Sp. Lietuvių tautosaka, t. 5, nr. 8629.

PASTABOS: Kita reikšmė: greita, skubi kalba.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal