TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4374&back=home

TERMINAS: SKAIČIAVIMAI

APIBRĖŽIMAS: Skaičiavimai – eiliuoti improvizacinės prigimties tekstai, kuriami skaičiuojant ir parenkant besirimuojančius su skaičiais žodžius.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Skaičiavimai savo forma artimi skaičiuotėms, primena parodijas (plg. maldų parodijas) ir vaišių dainas. Jie vadinami ir skaičiavimo pamėgdžiojimais.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Kalbos žaidimai

SUSIJĘ TERMINAI:
SKAIČIAVIMAS
MALDŲ PARODIJOS
SKAIČIUOTĖS

SINONIMIJA:
skaičiavimo pamėgdžiojimai

ATITIKMENYS:
angl. shepherds' score
SIMPSON, J.; ROUD, S. Oxford Dictionary of English Folklore. Oxford University Pres, 2000, p. 324.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Juokavimai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji lietuvių tautosaka: Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 55.

Leidinio aprašas
SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Vilnius, 1998, p. 115.

PAVYZDYS:
Vienas – pienas,
Dujei – tujei,
Trys – nurys,
Keturi – tujei nieko neturi,
Penki – kam kumelį kinki?
Šeši – kam bobą peši?
Septyni – pušyne,
Aštuoni – pakluonėj,
Devyni – eglyne,
Dešimts – niekas nebeišims.
LTR 1082(20). Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5, nr. 8622.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal