TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4375&back=home

TERMINAS: SKAIČIUOTĖS

APIBRĖŽIMAS: Skaičiuotės – neilgi, dažniausiai ritmiški tekstai, kuriais vaikai išsiskaičiuoja, t. y. pasiskirsto vaidmenimis per žaidimus.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Vienos skaičiuotės – nesuprantamų, svetimų kalbų žodžius primenantys žodžių rinkiniai, kitos – prasmingi eiliuoti įvairios tematikos posmeliai. Kartais skaičiuotės yra ne tik skanduojamos, bet ir dainuojamos.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Kalbos žaidimai
FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | VOKALINIO FOLKLORO SMULKIOSIOS FORMOS

SUSIJĘ TERMINAI:
SKAIČIAVIMAI

ATITIKMENYS:
lat. skaitāmie pantiņi
GREBLE, V. Latviešu bērnu folklora. Rīga: Zinātne, 1973, p. 199.

angl. dipping rhyme
OPIE, I. & P. Children's games in Street and Playground. Oxford-New York: Oxford university press, 1969, p. 30–61.

rus. cчиталка
АНИКИН, В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. М., 1957, p. 111–118.

brus. лiчылка
Maлыя жанры. Дзiцячы фальклор. Minск: Бeлаrуская навука, 2004, c. 421–427.

rus. cчет


rus. cчетки


rus. переcчет


rus. сосчиталочки


angl. counting-out rhyme
SIMPSON, J.; ROUD, S. Oxford Dictionary of English Folklore. Oxford University Pres, 2000. p. 81.
Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. New York, 1949, vol. 1, p. 254–255.
ABRAHAMS, R. D. Countin-Out Rhymes: A Dictionary. Austin: University of Texas Press, 1980.
DELAMAR, G. T. Children's Counting-Out Rhymes, Fingerplays, Jump-Rope and Bounce-Ball Chants and Other Rhymes. Jefferson, N. C.: McFarland, 1983.

angl. dip
OPIE, I. & P. Children's games in Street and Playground. Oxford-New York: Oxford university press, 1969, p. 30–61.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
SAUKA, L. Lietuvių liaudies žaidimų ir šokių tautosaka. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji lietuvių tautosaka: Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 928–930.

Leidinio aprašas
SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Vilnius, 1998, p. 115.

PAVYZDYS ARUODUOSE: Skaičiuotė [Eini meini ciku caku]

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal