TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4376&back=home

TERMINAS: TRUMPIEJI PASAKYMAI-PARODIJOS

APIBRĖŽIMAS: Trumpieji pasakymai-parodijos – tai humoristiniai kūrinėliai, kuriais imituojami rimto, pavyzdžiui, religinio ar apeiginio turinio tekstai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Parodijų juokingumas kyla iš bandymo imituoti ir perprasminti šventą aktą. Tokios yra žegnonių, maldų, pamokslų parodijos. Kitokio pobūdžio yra kalbų (kalbėjimo) parodijos, kai pajuokiamas ne konkretus tekstas, o kalbėjimo būdas. Taip šaipomasi iš svetima kalba kalbančių, bet jos gerai nemokančių žmonių. Tokiose parodijose paprastai perpinami dviejų kalbų žodžiai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Kalbos žaidimai

ŽEMESNI LYGMENYS:
KALBOS PARODIJOS
MALDŲ PARODIJOS
ŽEGNONIŲ PARODIJOS
PAMOKSLŲ PARODIJOS

SUSIJĘ TERMINAI:
PATARLIŲ PARODIJOS

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Juokavimai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji lietuvių tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 53–56.

PAVYZDYS:
Tėve mūsų, pareik iš Prūsų, parnešk baltą abrūsą ir duonos riekelę. Abrūsu nusišluostysiu vieną ūsą ir numesiu, o duonos riekelę suvalgysiu. Tai niekad nenorėsiu valgyti ir neisiu žebravoti.
LTR 374(2598).

PAVYZDYS:
Puidu, puidu pžez kelmyną – paleciala pempė. Pasižiūriu – trys kiaušiniai. Na, nikai bendzi, tegu išperėk.
LTR 369(63).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal