TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4384&back=home

TERMINAS: PATARLĖS

APIBRĖŽIMAS: Patarlės – tai pastovūs sakinio apimties apibendrinamojo pobūdžio vaizdingi posakiai, tradicijos būdu gyvuojantys šnekamojoje kalboje.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Šnekos tautosaka

ŽEMESNI LYGMENYS:
PATARLIŲ PARODIJOS

SUSIJĘ TERMINAI:
PRIEŽODŽIAI

ATITIKMENYS:
angl. proverb
TAYLOR, A. The Proverb. Cambridge (Mass.), 1931.
The Oxford Dictionary of English Proverbs. Third Edition. Revised by F. P. Wilson with an Introduction by Joanna Wilson. Oxford,1970.
Encyclopedia of Folklore and Literature. Editors Mary Ellen Brown, Bruce A. Rosenberg. Santa Barbara–Denver–Oxford, 1998, p. 525–528.
MIEDER, W. American Proverbs: A Study of Texts and Contexts. Bern, 1989.
MIEDER, W. Proverbs Are Never out of Season: Popular Wisdom in the Modern Age. New York, 1993.

lat. sakāmvārds
Latviešu sakāmvārdi un parunas. Izlase / sast. E. Kokare. Rīga, 1957.

vok. Sprichwort
Deutsche sprichwörter von Friedrich Seiler. München, 1922.

rus. пословицa
Словарь русских пословиц и поговорок. Сост. В. П. Жуков. Москва, 1966.

lenk. przysłowia
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga opracował Zespół Redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa, 1969–1972, t. 1–3.
Lenkų folkloristai patarles ir priežodžius iš seno vadina vienu vardu (przysłowia), nors kartais specialiuose teoriniuose darbuose priežodžiai irgi atskiriami (zwroty przysłowiowe).


brus. prikazki
ГРЫНБЛАТ, М. Я. Prikazki i прымаукi. Iš: Prikazki i прымаукi. У дзвух книгах. Беларуская народная творчасць. Kн. 1, Мiнск, 1976, p. 5–47.
Maлыя жанры. Дзицячы фальклор. Minск: Бeлаrуская навука, 2004, p. 11–18.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Patarlės ir priežodžiai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 9.

Leidinio aprašas
Lietuvių patarlės ir priežodžiai. Parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė ir kt. Vilnius, 2000, t. 1, p. 7–8.

PAVYZDYS:
Vėjo lauke nepagausi. LMD I 233(16).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal