TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4386&back=home&back=home

TERMINAS: PRIEŽODŽIAI

APIBRĖŽIMAS: Priežodžiai – tai pastovūs posakiai ar frazės, kuriais vaizdingai apibūdinami ar įvertinami atskiri konkretūs daiktai, reiškiniai ar situacijos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Šnekos tautosaka

ŽEMESNI LYGMENYS:
SITUACINIAI PASAKYMAI
PALYGINIMAI
REPLIKOS

SUSIJĘ TERMINAI:
PATARLĖS

SINONIMIJA:
pertaras

ATITIKMENYS:
angl. proverbial phrase
TAYLOR, A. The Proverb. Cambridge (Mass.), 1931.
The Oxford Dictionary of English Proverbs. Third Edition. Revised by F. P. Wilson with an Introduction by Joanna Wilson. Oxford, 1970.
Encyclopedia of Folklore and Literature. Editors Mary Ellen Brown, Bruce A. Rosenberg. Santa Barbara–Denver–Oxford, 1998, p. 525–528.
MIEDER, W. American Proverbs: A Study of Texts and Contexts. Bern, 1989.
MIEDER, W. Proverbs Are Never out of Season: Popular Wisdom in the Modern Age. New York, 1993.

lat. paruna
Latviešu sakāmvārdi un parunas. Izlase / sast. E. Kokare. Rīga, 1957.

vok. sprichwörtliche Redensart
Deutsche sprichwörter von Friedrich Seiler. München, 1922.

rus. поговоркa
Словарь русских пословиц и поговорок. Сост. В. П. Жуков. М., 1966.

brus. прымаукi
ГРЫНБЛАТ, М. Я. Прыказкi i прымаукi. Iš: Прыказкi i прымаукi. У дзвух книгах. Беларуская народная творчасць. Мiнск, 1976, кн. 1, c. 5–47.
Maлыя жанры. Дзицячы фальклор. Minск: Бeлаrуская навука, 2004, c. 11–18.


lenk. przysłówia
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga opracował Zespół Redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa, 1969–1972, t. 1–3.
Lenkų folkloristai patarles ir priežodžius iš seno vadina vienu vardu (przysłowia), nors kartais specialiuose teoriniuose darbuose priežodžiai irgi atskiriami (zwroty przysłowiowe).


brus. выслоуi
ГРЫНБЛАТ, М. Я. Прыказкi i прымаукi. Iš: Прыказкi i прымаукi. У дзвух книгах. Беларуская народная творчасць. Мiнск, 1976, кн. 1, c. 5–47.
Maлыя жанры. Дзицячы фальклор. Minск: Бeлаrуская навука, 2004, c. 11–18.
Atrodytų, sąvoka выслоуi (priežodis, pertaras) vartojamas platesne reikšme negu liet. priežodis ir labiau atitiktų liet. situacinių pasakymų kategoriją.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
GRIGAS, K. Smulkioji lietuvių tautosaka. Patarlės ir priežodžiai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 9.

Leidinio aprašas
Lietuvių patarlės ir priežodžiai Parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė ir kt. Vilnius, 2000, t. 1, p. 7–8.

PAVYZDYS:
Gaudyk vėją po laukus. LTR 4017(31).

PASTABOS: Kita reikšme priežodis – pertaras.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal