TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4441&back=home

TERMINAS: SITUACINIAI PASAKYMAI

APIBRĖŽIMAS: Situaciniai pasakymai – skirtingos paskirites ir formos tekstai, kuriems būdinga tradicinė vartosena: jie sakomi ar replikuojami susidarius konkrečiai komunikacinei situacijai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Situaciniams pasakymams priskiriami labai įvairūs tekstai, besiskiriantys ir forma, ir vartojimo tikslais. Visiems jiems bendra tradicinė vartosena, jie sakomi, jais replikuojama šnekant susidarius konkrečiai komunikacinei situacijai. Daugelis artimi idiomoms: neretai jų prasmė suvokiama tik todėl, kad žinoma, kas pagal tradiciją atitinkamu posakiu norima pasakyti. Didelė jų dalis humoristinės prigimties (komiški atsakymai į pasveikinimus, padėkas ir pan.). Situaciniai posakiai labai artimi priežodžiams ir sąvaduose neretai pateikiami drauge.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Šnekos tautosaka | PRIEŽODŽIAI

SUSIJĘ TERMINAI:
ETIKETO FORMULĖS
PRAŠYMAI
SVEIKINIMAI
LINKĖJIMAI
NESUSIKALBĖJIMAI
REPLIKOS

ATITIKMENYS:
rus. поддевка
АНИКИН, В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. Москва, 1957, с. 119.
G. S. Vinogradovo terminas (Сибирская живая старина, No. 116).

brus. выслоуи
ГРЫНБЛАТ, М. Я. Выслоуi. Iš: Выслоуi. Беларуская народная творчасць. Мiнск, 1979, p. 9–10.
Šis terminas apimtų lyg ir visus trumpuosius pasakymus, išskyrus patarles, priežodžius bei mįsles.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas
GRIGAS, K. Juokavimai. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968, p. 57–60.

Leidinio aprašas
SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 114-115.

PAVYZDYS:
– Ačiū už pietus.
– Nešiok sveikas, kol iškris.
LTR 1279(351/22). Sp. Lietuvių tautosaka, t. 5, nr. 9004.

PAVYZDYS:
– Skalsink Dieve.
– Prašom pro šalį.
LTR 771(417). Sp. Lietuvių tautosaka, t. 5, nr. 9009.

PAVYZDYS:
Kai ilgai prausias, sakoma:
– Per daug būsi balta – gali varna nunešti.
LTR 3783(1321). Sp. Lietuvių tautosaka, t. 5, nr. 8738.

PAVYZDYS:
– Duok varškės.
– Nuo varškės dantys išbarškės.
Sp. Lietuvių tauosaka, t. 5, nr. 8900.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Dalia Zaikauskienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Dalia Zaikauskienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal