TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4477&back=home

TERMINAS: INSTRUMENTU ATLIEKAMOS DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Dainos, atliekamos instrumentais.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Dainos – svarbus ne tik lietuvių vokalinio, bet taip pat ir instrumentinio folkloro žanras. Instrumentais atliekamos dainos dažniausiai turi vokalines versijas (kai kada jas dainuoja sau pritardami patys muzikantai), tačiau yra užrašyta ir tokių dainų, kurių vokalinės versijos (žodinis tekstas) nežinomos. Literatūra BAIKA, A. Kaimo armonikos. Vilnius: Pradai, 1994, p. 92–94. BALTRĖNIENĖ, M.; APANAVIČIUS, R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. Vilnius: Mintis, 1991, p. 43, 94, 105, 112, 133. KIRDIENĖ, G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000, p. 201.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal rūšį | INSTRUMENTINIS FOLKLORAS | INSTRUMENTINIO FOLKLORO ŽANRAI

SUSIJĘ TERMINAI:
LIAUDIES DAINOS

ATITIKMENYS:
rus. песенный наигрыш
Muzikinis žodynas.

TERMINO ŠALTINIAI:
Sudėtinis terminas pasiūlytas IS Aruodai, siekiant atskirti instrumentais atliekamas dainas nuo vokalinių dainų.

PAVYZDYS:
Dainela „Svetainėla“.
LKA V 44/3. Sukūrė ir pasmuikavo Bronislavas Navakas, g. 1912 m. Girsūdų k., Daujėnų vls., Biržų–Pasvalio aps., gyv. Girsūdų k., Daujėnų ap., Pasvalio r. Užr. E. Vyčinas, K. Kalibatas, R. Kavaliauskas 1989, transkribavo G. Kirdienė.
Iš: Lietuvių liaudies smuiko muzika. 100 kūrinių (rengiama spaudai). Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006, nr. 97.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gaila Kirdienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Gaila Kirdienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal