TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4478&back=home

TERMINAS: INSTRUMENTU ATLIEKAMOS GIESMĖS

APIBRĖŽIMAS: Instrumentais atliekamos giesmės; vokalinių giesmių instrumentinės versijos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Giesmės – svarbus ne tik lietuvių vokalinio, bet taip pat ir instrumentinio folkloro žanras. Instrumentu (-ais) pritariama giesmę balsu atliekančiam giesmininkui (-ams) arba atliekama tik instrumentinė giesmės versija (pvz., giedant žemaičių „Kalnus“, pučiamųjų orkestrėlis groja pakaitomis su vokaliniu giedojimu). Instrumentais atliekamas giesmes galima skirstyti į religines, tautines bei į giesmių parodijas. Literatūra KIRDIENĖ, G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000, p. 201. Žemaitijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 15.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal rūšį | INSTRUMENTINIS FOLKLORAS | INSTRUMENTINIO FOLKLORO ŽANRAI

SUSIJĘ TERMINAI:
GIESMIŲ PARODIJOS
GIESMĖS

PAVYZDYS:
Žėkeli, žėkelaiti.
Pagiedojo ir karvės ragu pagrojo Mečislovas Virmauskas, 39 m. Vidsodžio k., Šaukėnų vls., Šiaulių aps. Įr. 1936. LTR 4405(229), LTRF pl. 525(1). Užr. Zofija Puteikienė 1972; ml. šfr. Rūta Žarskienė 2004.
Giesmė. Iš: Žemaitijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, nr. 43, p. 117–118.
Garso įrašas kokybiškas.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gaila Kirdienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Gaila Kirdienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal