TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4480&back=home

TERMINAS: INSTRUMENTU ATLIEKAMI ŠOKIAI

APIBRĖŽIMAS: Instrumentinio fokloro žanras, skirtas šokiams.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šokiai – vienas iš svarbiausių, geriausiai ir gausiausiai dokumentuotų lietuvių instrumentinio folkloro žanrų. Šokiai atliekami daugeliu lietuvių liaudies muzikos instrumentų. Kai kurie turi ir vokalines versijas arba grojama dainuojant trumpas šokių daineles (talalines). Literatūra BAIKA, A. Kaimo armonikos. Vilnius: Pradai, 1994, p. 92–99. KIRDIENĖ, G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000, p. 201.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | MUZIKINIS FOLKLORAS | Muzikinis folkloras pagal rūšį | INSTRUMENTINIS FOLKLORAS | INSTRUMENTINIO FOLKLORO ŽANRAI

ŽEMESNI LYGMENYS:
FOKSTROTINIAI ŠOKIAI (ATLIEKAMI INSTRUMENTU)
KADRILINIAI ŠOKIAI (ATLIEKAMI INSTRUMENTU)
VALSINIAI ŠOKIAI (ATLIEKAMI INSTRUMENTU)
POLKINIAI ŠOKIAI (ATLIEKAMI INSTRUMENTU)

SUSIJĘ TERMINAI:
ŠOKIAI

SINONIMIJA:
šokių muzika BAIKA, A. Kaimo armonikos. Vilnius: Pradai, 1994, p. 93.


šokiai BAIKA, A. Kaimo armonikos. Vilnius: Pradai, 1994, p. 92–99.
KIRDIENĖ, G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000, p. 201.

TERMINO ŠALTINIAI:
Terminas pasiūlytas IS Aruodai, siekiant atskirti instrumentais atliekamą šokių muziką nuo choreografinių šokių.

PAVYZDYS:
Čiutyta rūtela. Lamzdeliais pagrojo Povilas Kriukas, Jonas Kriukas ir Jurgis Poška, gyv. Pyragių k., Kupiškio vls., Panevėžio aps. Įr. 1935. LTRF pl. 90/2, transkribavo Rūta Žarskienė 2003.
Iš: Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, nr. 37, p. 130–131.
Pirmą kartą skelbta: Lietuvių liaudies melodijos. Tautosakos darbai, [t.] V. Kaunas, 1938, p. 253.
Kokybiškas CD publikuotas įrašas.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gaila Kirdienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Gaila Kirdienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal