TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=5&back=home

TERMINAS: KALBOTYRA

APIBRĖŽIMAS: Mokslas, tiriantis kalbą apskritai, kalbų raidą, tipologiją ir jų tarpusavio santykius.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Mokslas, tiriantis kalbą apskritai, kalbų raidą, tipologiją ir jų tarpusavio santykius. Skiriama daug kalbotyros šakų: kalbos garsų sistemą tiria fonetika, fonologija, akcentologija; žodžius - leksikologija, terminologija, onomastika, toponimika; žodynus - leksikografija; raštą ir rašyseną - paleografija, grafemika; kalbos ir visuomenės reiškinių santykius – sociolingvistika; gramatinę sandarą – gramatika; reikšmes – semasiologija, onomasiologija; kalbos raiškos priemones – stilistika; tarmes – dialektologija, lingvistinė geografija ir kt.

AUKŠTESNI LYGMENYS:
KALBOTYRA | FONETIKA
KALBOTYRA | MORFOLOGIJA
KALBOTYRA | ŽODŽIŲ DARYBA
KALBOTYRA | LEKSIKOLOGIJA
KALBOTYRA | SINTAKSĖ
KALBOTYRA | STILISTIKA

ŽEMESNI LYGMENYS:
FONETIKA
MORFOLOGIJA
ŽODŽIŲ DARYBA
LEKSIKOLOGIJA
SINTAKSĖ
STILISTIKA

SUSIJĘ TERMINAI:
MORFOLOGIJA
ŽODŽIŲ DARYBA
LEKSIKOLOGIJA
SINTAKSĖ
STILISTIKA
FONETIKA

SINONIMIJA:
LINGVISTIKA Kalbotyros terminų žodynas / K. Gaivenis, St. Keinys. – Kaunas: Šviesa, 1990.

ATITIKMENYS:
ang. linguistics

Leidinio aprašas, P. 98

rus. языкознание

Leidinio aprašas, P. 98

rus. языковедение

Leidinio aprašas, P. 98

rus. лингвистика

Leidinio aprašas, P. 98

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 98

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Robertas Stunžinas 2006-07-04

©: Adaptavimas, Kazimieras Gaivenis Lietuvių kalbos institutas

©: Adaptavimas, Stasys Keinys Lietuvių kalbos institutas

Atgal