TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=5001&back=home

TERMINAS: SAKINIAI

APIBRĖŽIMAS: Gramatikos ir intonacijos atžvilgiu apiformintas atskiras žodis arba žodžių junginys, reiškiantis baigtinę mintį.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Gramatikos ir intonacijos atžvilgiu apiformintas atskiras žodis (a) arba žodžių junginys (b), reiškiantis baigtinę mintį: a) Ruduo. Paryžiuj šlapia (S. Nėris); b) Mato jinai gražų didelį sodną, pilną žydinčių medžių (J. Biliūnas). Sakinys yra pagrindinis minties reiškiamasis konkretaus pobūdžio kalbos vienetas, dėl to pats jis priklauso šnekai (kalbėjimui). Tuo savo turinio konkretumu sakinys skiriasi nuo žodžio, kuris yra abstraktus sąvokos ženklas. Tačiau sakinio sintaksinės sandaros tipai priklauso abstraktesniam lygmeniui - kalbai. Kiekvienam sakiniui būdingas predikatyvumas. Be to, sakinio požymiai yra modalumas, intonacija, žodžių tvarka ir kt.

AUKŠTESNI LYGMENYS: KALBOTYRA | SINTAKSĖ

ŽEMESNI LYGMENYS:
pagal intonaciją ir modalumą
pagal struktūrą

ATITIKMENYS:
ang. sentence


rus. предложение

PASTABOS: 2 reikšmė: sudėtinio sakinio dėmuo

©: Adaptavimas, Kazimieras Gaivenis

©: Adaptavimas, Stasys Keinys

Atgal