TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=5380&back=home

TERMINAS: SAKRALINIS KRAŠTOVAIZDIS

APIBRĖŽIMAS: Vienoje geografinėje vietovėje (paprastai – regimoje) esančių visų rūšių sakralinių vietų visuma.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Sakralinis kraštovaizdis byloja apie sakralinių vietų tarpusavio santykius religinėje, kultūrinėje ir socialinėje perspektyvoje, leidžia atlikti koreliaciją tarp sakralinių ir gyvenamųjų, gynybinių, laidojimo bei kitų rūšių archeologinių vietų. Dažnai atspindi vienos kurios nors vietovės sakralinę reikšmę per šimtus ar tūkstančius metų keičiantis kultūroms, ideologijai, socialinėms struktūroms ir pan.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | KRAŠTOVAIZDIS

ATITIKMENYS:
angl. Sacred landscape
CARMICHAEL, D.; HUBERT, J.; ir REEVES, B. Introduction. Iš: Sacred Sites, Sacred Places. London: Routledge, 1994, p. 5; THURSTON, T. L. Landscapes of Power, Landscapes of Conflict. State Formation in the South Scandinavian Iron Age. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers: 2001, p. 102; Ceremonial object. Iš Britannica CD 2000 Delux Edition (10th Edition); KURSĪTE, J. Regions of Latvia and sacredness of landscape. Iš Humanities and Social Sciences. Rīga, 2001, vol. 4(33), p. 31.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal