TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=997&back=home

TERMINAS: IETIS

APIBRĖŽIMAS: Duriamasis, rečiau svaidomasis ginklas, paprastai su antgaliu iš titnago, kaulo, rago, bronzos ar geležies (ietigaliu).

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Pradėtas vartoti akmens amžiuje. Lietuvoje žinomas nuo mezolito. Ypač populiarus geležies amžiuje. Ginklo funkcijų neteko atsiradus šaunamajam ginklui.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal kovos taktiką | artimos kovos ginklai
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI

SUSIJĘ TERMINAI:
STRĖLĖ

ATITIKMENYS:
ang. Spear
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology = Lietuvių-anglų kalbų baltų archeologijos terminų žodynas. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: Alma litera, 1995, vol. 1, p. 184.

vok. Lanze
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 98.

rus. Копье
КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. 2.Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. Москва-Ленинград, 1966, с. 5-25.

TERMINO ŠALTINIAI:
VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Lietuviai IX-XII amžiais. Vilnius: Mintis, 1970, p. 219-240.

ILIUSTRACIJA: КАЗАКЯВИЧЮС, В. Оружие балтских племен II-VIII веков на территории Литвы. Вильнюс: 1988, 20 pav.

ILIUSTRACIJA: Lietuvos kariuomenė 15 a.

PASTABOS: Lietuvos archeologinėje medžiagoje sveikos ieties nėra išlikusios.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vytautas Kazakevičius 2004-12-14

©: Sukūrimas, Vytautas Kazakevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal