Asmuo Norbertas Vėlius

VAIZDAI


1  Ekspedicijos dalyviai iš kairės: Norbertas Vėlius, Leonardas Sauka, Kazys Grigas užrašo tautosaką iš pasakotojo Kazio Ruko

2  Tautosakininkas Norbertas Vėlius kalbasi su pateikėju ir liaudies meistru Juozu Bartuliu

Atgal