VAIZDAI

Duobių kontūrai Kumelionių piliakalnio (Marijampolės m.) papėdės gyvenvietėje, plote 1

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=14035&back=home

PAVADINIMAS: Duobių kontūrai Kumelionių piliakalnio (Marijampolės m.) papėdės gyvenvietėje, plote 1

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Kumelionių km., Kapsuko r. piliakalnis. Gyvenvietė, plotas I. Neaiškios paskirties dėmės. Kasama gyvenvietė, plotas I.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | sudedamosios dalys | stovyklavietės dalys | ŪKINĖ DUOBĖ

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PERKASA

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PJŪVIS

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Algimantas Merkevičius

FIKSAVIMO METAI: 1968

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika 1968 m. Marijampolės m. buvo vadinama Kapsuko vardu. Piliakalnis priklauso Marijampolės m.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kumelionių km., Kapsuko r.

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 20560a

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Kumelionių piliakalnio ir senovės gyvenvietės (Marijampolės m.) 1968 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1−233]

SUSIJĘ ASMENYS: Vytautas Daugudis 1968 m. Kumelionių piliakalnio ir senovės gyvenvietės (Marijampolės m.) archeologinių tyrimų vadovas.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Duobių kontūrai Kumelionių piliakalnio (Marijampolės m.) papėdės gyvenvietėje, plote 1

PASTABOS: Negatyvas (nr. 20560a) neturi originalios antraštės, todėl jis priskiriamas prie negatyvo nr. 20560, kurio originali antraštė "Kumelionių km., Kapsuko r. piliakalnis. Gyvenvietė, plotas I. Neaiškios paskirties dėmės. Kasama gyvenvietė, plotas I.".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal