VAIZDAI

Norkūnų II-ojo piliakalnio (Prienų r.) gynybinio pylimo I-ojo pjūvio pietinės sienelės fotofiksacija

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=14588&back=home

PAVADINIMAS: Norkūnų II-ojo piliakalnio (Prienų r.) gynybinio pylimo I-ojo pjūvio pietinės sienelės fotofiksacija

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Norkūnų I piliakalnis, Prienų raj. I-as pylimo piūvis.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | gynybinių kompleksų dalys | GYNYBINIS PYLIMAS | ŽEMIŲ PYLIMAI

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PJŪVIS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | STRATIGRAFIJA

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | TYRIMŲ DALYVIS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | FOTOGRAFAS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PERKASA

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Algimantas Merkevičius

FIKSAVIMO METAI: 1964

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Norkūnai, k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 17251

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Norkūnų II piliakalnio ir papėdės gyvenvietės (Prienų r.) 1964 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–356]

SUSIJĘ ASMENYS: Vytautas Daugudis 1964 m. archeologinių tyrimų Norkūnų II-ajame piliakalnyje ir jo papėdės gyvenvietėje vadovas.

SUSIJĘ VIETOVĖS: Nemunas, up., , , Alytaus, Kauno, Tauragės, Klaipėdos apskr., Nuotraukos kairiajame krašte matosi Nemunas, tekantis pro Norkūnų II piliakalnį.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Norkūnų II-ojo piliakalnio (Prienų r.) gynybinio pylimo I-ojo pjūvio pietinės sienelės stratigrafijos fiksacija

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Norkūnų II-ojo piliakalnio (Prienų r.) gynybinio pylimo I-ojo pjūvio pietinės sienelės stratigrafijos fiksacija

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Norkūnų II-ojo piliakalnio (Prienų r.) gynybinio pylimo I-ojo pjūvio pietinės sienelės stratigrafijos fiksacija

PASTABOS: V. Daugudis archeologinių tyrimų ataskaitoje [LIIR F.1–356] nurodo, kad jis Norkūnų I-uoju piliakalniu laiko esantį ties Skardupio žiotimis. Pagal dabartinį skirstymą ties Skardupio žiotimis įsikūręs Norkūnų II-asis piliakalnis, todėl toliau bus laikomasi naujos klasifikacijos. Tai nustatyta pagal: http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=393

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal