VAIZDAI

Žemaitijos kryžių ir koplytstulpių tipologija pagal I. Končių

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=48&back=home

PAVADINIMAS: Žemaitijos kryžių ir koplytstulpių tipologija pagal I. Končių

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Kai kurie žemaičių kryžių tipai (iš Ig. Končiaus rinkinio). Įsidėmėtina: jau nykstą stoginiai kryžiai (Nr. 46), savotiški koplytkryžiai (ant vieno stiebo kryžius ir koplytėlė Nr. 146), tipinga Smūtkelio stovyklėlė (Nr. 175)

KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | RELIGIJA | RELIGINIAI TIKĖJIMAI | ŠVENTI OBJEKTAI, VIETOS IR LAIKAS

RŪŠIS: MONTAŽAI

FIKSUOTOJAS: Ignas Končius

FIKSAVIMO METAI: nuo 1912 iki 1932

PUBLIKACIJA:
Leidinio aprašas, P. 45 Žemaičių kryžiai statistikos šviesoje // GK 1934, Nr. 1, p. 45.

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: 1934 m. žurnalo „Gimtasai kraštas“ iliustracijos

SUSIJĘ ASMENYS: Ignas Končius Nuotraukų ir montažo autorius

SUSIJĘ VIETOVĖS: Telšiai, apskr., , , , Lietuvos Respublika

©: Sukūrimas: Ignas Končius

Atgal