VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1&back=home

VIETOS VARDAS: Alytus

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Alytus apskr.
Alytus ist. apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Dovainiškės ist. k. Šiuo metu Dovainiškių kaimo teritorija priklauso Alytaus m. sav.
Dzilgynė ist. vs. Šiuo metu Dzilgynės viensėdžio teritorija priklauso Alytaus m. sav.

VARIANTAI:
Alytaus mt. (1923) LAV 1

ČIA GIMĖ:
Šidiškienė, Irma
Burinskaitė, Ilona
Svetikas, Eugenijus

ČIA MIRĖ:
Bajerčius, Konstantinas

ČIA PALAIDOTAS:
Bajerčius, Konstantinas
Piškinaitė-Kazlauskienė, Laura

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Dešinysis Nemuno krantas ties Alytaus šilelio miško parku (Alytaus m.)
Dešinysis Nemuno krantas ties Alytaus šilelio miško parku (Alytaus m.)
Dešinysis Nemuno krantas ties Alytaus šilelio miško parku (Alytaus m.)
Dešinysis Nemuno krantas ties Alytaus šilelio miško parku (Alytaus m.)
Smėlio sampilai Alytaus šilelyje (Alytaus m.)
Smėlio sampilai Alytaus šilelyje (Alytaus m.)
Smėlio sampilas Alytaus šilelyje (Alytaus m.)
Žvalgymai Alytaus šilelyje (Alytaus m.)
Smėlio sampilai Alytaus šilelyje (Alytaus m.)
Smėlio sampilai Alytaus šilelyje (Alytaus m.)
Smėlio sampilai Alytaus šilelyje (Alytaus m.)
Alytaus piliakalnis (Alytaus m.)
Alytaus piliakalnis (Alytaus m.)
Alytaus piliakalnio (Alytaus m.) aikštelė
Alytaus miestas nuo Alytaus piliakalnio (Alytaus m.)
Alytaus piliakalnis (Alytaus m.)

SUSIJĘ VAIZDAI:
Bronziniai atkraštiniai kirviai (rad. vieta nežinoma), įmovinis kirvis (Kašėtų gyv., Varėnos r.) ir ietigalis (Alytus)
Dirbiniai iš įvairių radimo vietų Rastas peilis.
Alytaus gyvenvietės (Alytaus m.) pjūvių stratigrafija
Alytaus gyvenvietės (Alytaus m.) teritorijoje tirto ploto planigrafinis vaizdas
Alytaus pilkapyno (Alytaus m.) pilkapio 4 pjūvis
Alytaus pilkapyno (Alytaus r.) pilkapių 1 ir 2 pjūviai
Alytaus pilkapyno (Alytaus m.) pilkapių 3 ir 5 pjūviai
Alytaus pilkapyno (Alytaus m.) teritorijos bendras vaizdas

Atgal