VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=10390&back=home

VIETOS VARDAS: Papiškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Pušalotas sen.
Pušalotas ist. vls.

VARIANTAI:
Papiškių km. (1923) Leidinio aprašas P. 48

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 118-22 Liaudies medicina [Kūdykio raudonų dėmių gydymas]
Vaikui gimus su raudonomis dėmėmis, gydo tepdami ką tik padėtu vištos kiaušiniu.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 120-11 Tikėjimas [Kregždės lizdą išardysi - būsi strazdanotas]
Kad vaikas išduria kregždės gūžtą, tai paskui jį saulė margai dega.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 120-12 Liaudies medicina [Kad vaikas naktimis nesišlapintų]
Kad vaikas naktimis nesišlapintų, reikia, paguldžius ant slenksčio, mušti jį kibiro pasaitu.
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 120-13 Tikėjimas [Atžindai turi blogas akis]
Atžinda turi blogas akis: kaip pažiūri į gyvulį, tai nunyksta. Ir žmogui jo akys kenkia.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 120-14 Tikėjimas [Nuo gyrimo žmonės ir gyvuliai suserga]
Nuo gyrimo žmonės ir gyvuliai suserga. Yra žmonės, žinantys, kaip tokius žmones ir gyvulius gydyti. Kartais padeda smilkymas devyndrekiu.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 120-15 Liaudies medicina [Išgąsčio gydymas]
Jei žmogus išsigąs gyvūno ar žmogaus, tai norint, kad nesusirgtų, reikia jį smilkyti plaukais to sutvėrimo, kurio išsigando.
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 120-16 Liaudies veterinarija [Karvės spenių/tešmens gydymas]
Jeigu melžiant pienas su krauju bėga, tai karvėms spaudo, su žiedu apskriedami, tešmenį.
Liaudies veterinarija, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 121-31 Liaudies medicina [Vaistai nuo pasiutligės]
Nuo pasiutligės geria mojavinį vabaliuką (karkvabalį).
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 122-1 Liaudies medicina [Vaistai nuo pagedimo]
Nuo pagedimo (pasiutligės?) geria jovaro (gudobelės) lapus.
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 122-2 Liaudies medicina [Trindės (padų ligos) gydymo būdai ]
Žmonės tiki, kad ligą trindę (kojos pado, kulno ar piršto tvinkinys) gauna užmynus ant kirmėlės trindės. Gydosi degindami samčio galu skaudžią vietą. Dar gydosi žąsies šūdu: reikia stotis ant šilto, ką tik pašikto.
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 122-3 Liaudies medicina [Čertaplaukio (piršto uždegimo) gydymas]
Čertaplaukį (landuonį – pūlingą piršto uždegimą) gydo liedami ant piršto vandenį per varpas.
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 122-5 Liaudies medicina [Grižo gydymo būdai]
Grižą gydo: a) kramtydami skaudžią vietą: turi kramtyti toks žmogus, kurs yra gimęs pats pirmasis arba pats paskutinysis pas savo tėvus. b) Gydo dar verdami durimis skaudamą sąnarį. c) Raišo tą sąnarį nevirinta, žalia, drobine arba raudona vilnone gija. Apriša, megzdami tris kartus po devynis mazgus, ir vynioja siūlą ne į save, bet nuo savęs, ir taip aprištą sąnarį liepia laikyti, kol neužgis.
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 123-7 Liaudies medicina [Gydymas neužkukuotos gyvatės užpilais]
Neužkukuotos gyvatės užpilais gydomos įvairios žmonių ir gyvulių ligos: žmonės tepa užvilktas akis su tokia gyvate užpilta degtine, sublogusiems gyvuliams duoda gyvatę, išvirtą vandenyje.
Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 123-10 Sakmiškas pasakojimas [Kaip išvirta gyvatė išvirto utėlėmis]
Pasninko metu verdant kleckus į puodą įlindo gyvatė ir išvirė karštame vandenyje. Tuos kleckus suvalgė darbininkai, paskui jiems ant odos atsirado pūslelės. Iš kiekvienos pūslelės utėlė išlindo.
Sakmiškas pasakojimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 124-19 Tikėjimas [Kad plaukai ilgi augtų]
Iššukuotus plaukus reikia dėti už juosmens, tai augs ilgi.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 125-20 Tikėjimas [Plaukus mėtysi - juos paukštis į lizdą įsuks (atmintį prarasi)]
Iššukuotų plaukų nereikia mėtyti: kaip paukštis įsuks į lizdą, tai atmintis pražus.
Tikėjimas, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 108-39 Tikėjimas [Kad kiaulės pačios laukan eitų]
Kad pavasarį kiaulės pačios laukan eitų, reikia Velykų dienoje, suvalgius kiaulienos šaltieną (košelyną), surinkti visus vienos kojos kauliukus ir užkasti gale lauko.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 108-40 Tikėjimas [Kad varnos žąsiukų nepultų, reikia juos paraku smilkyti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 108-41 Tikėjimas [Kad kopūstų gūžės būtų kietos, sodinant reikia kietą sūrį valgyti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 108-42 Tikėjimas [Kopūstus sodinant ant tos ežios reikia įkasti geležinį puodą - kopūstai užaugs to puodo didumo]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 117-9 Liaudies medicina [Šuns trąšą geria nuo gerklės skaudėjimo]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 117-10 Tikėjimas [Kad dantys neskaudėtų]
Kad dantys neskaudėtų, reikia šv. Apolonijos dienoje nieko nevalgyti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 117-11 Tikėjimas [Kaip išsigydyti nuo dedervinės (lychen simplex)]
Norint pagydyti nuo dedervinės, reikia ją patepti rasa, nubraukta nuo lango stiklo bevardžiu pirštu ir tai daryti delčioje.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 117-11 [a] Liaudies medicina [Vaistai nuo baltosios drapanės]
Nuo baltosios drapanės gydosi arbata iš balto bijūno šaknų arba iš baltos dilginės žiedų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 117-13 Liaudies medicina [Vaistai nuo rožės (erisypelas)]
Rožę gydo klodami katės trąšą, ievos žievę, šluotgirnį ir lajumi išteptą mėlyną popierių.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 117-14 Liaudies medicina [Vaistai įsipjovus pirštą]
Įpjovus pirštą: opą užkloja kukurbezdeliu (grybas) arba voratinkliu ir sugrūsta anglimi.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 117-15 Liaudies medicina [Čertaplaukio (pūlingo uždegimo) gydymas]
Nuo čertaplaukio (panaritium) gydo pildami šiltu vandeniu per varpas, klodami netrintą taboką su rūgusiu pienu arba česnaką, sugrūstą su paraku.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 117-16 Liaudies medicina [Vaistai nuo pilvo skausmo]
Skausmui gydyti geria mėlynes ir kaitina pilvą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 117-17 Liaudies medicina [Vaistai nuo prietvaro]
Nuo prietvaro duoda gerti nuo stogo nuluptas ir sudegintas samanas su arielka.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 117-18 Liaudies medicina [Vaistai nuo akių skaudėjimo]
Jeigu skauda akis, ant jų deda sugrūstą žvirblio trąšą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 118-19 Liaudies medicina [Vaistai nuo kosulio]
Nuo kosulio geria ledinį cukrų, aviečių stiebų arbatą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 118-20 Liaudies medicina [Voties gydymas]
Ant voties kloja: 1) žąsies pūkų, papešę iš po pažasties; 2) lepšį (grybą), sudžiovintą ir paskui išmirkytą; 3) senos plutos, užpiltos karštu pienu.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 118-21 Liaudies medicina [Rankų gydymas]
Kad rankos suplyšta, tepa lajumi, grietinėle arba muilu muilina.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 118-23 Liaudies medicina [Nuo šiltinių gydo girdydami ligonį alumi su mielėmis]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 110-21 Pasakojimas apie humoristinius papročius [Milo vėlimas]
Kai milą velia, tai siunčia ką nors iš jaunimo rokučių parnešti su puodeliu. Dar negirdėjusiam apie tokį paprotį, prašančiam ištrenka galvą su srutomis arba pripila srutų ir duoda jam namo parnešti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 110-22 Pasakojimas apie humoristinius papročius [Audimas]
Kai audžiant sunkiai prasiskiriamos (pražiodomos) metmenų žiotys, ką nors iš jaunimo siunčia pas kaimynus žiočių parnešti. Nežinančiam apie paprotį, duoda akmenį parnešti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 110-23 Tikėjimas [Gegutės kukavimas pranašauja nelaimes]
Jei gegutė labai kukuoja prie namų, tai tuose namuose kas nors mirs, kils gaisras arba bus apvogti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 110-24 Tikėjimas [Turintis paparčio žiedą viską žino]

Teksto 2004 m. redakcija

Atgal