VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1067&back=home

VIETOS VARDAS: Paąžuolė

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kaniava sen.

ČIA PADARYTI GARSO ĮRAŠAI:
Padavimas apie Grikio ežerą (Varėnos r.)
Padavimas apie Kaniavėlės upę (Varėnos r.)
Padavimas apie Kaniavėlės upelę (Varėnos r.)
Padavimas apie Dūbo ežerą (Varėnos r.)

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Patarlė Vilkas vis medzian traukia

1971 originalus rankraštis

Padavimas, kaip atsirado trys Grikio ežerai (Varėnos r.)
Buvo vienas ežeras Grikis. Jis priklausė dvarininkui, kuris mirdamas šį ežerą paliko trims sūnums. Broliai niekaip to ežero nepasidalino. Vieną dieną atėję rado tris ežerus.
Padavimas [Grikis]

Padavimas apie Kaniavėlės upę (Varėnos r.)
Žmogus norėjo pastatyti malūną ant Kaniavėlės upės. Po nakties rasdavo pylimus ir užtvarus išgriautus. Kartą žmogui prisisapnavo panelė, kuri pasakė, kad Panelė Kaniavėlė jam nemals.
Padavimas [Panelė Kaniavėlė]

Padavimas apie Kaniavėlės upelę (Varėnos r.)
Žmogus norėjo ant upelės malūną pastatyti. Bet negalėjo vandens sulaikyti. Ką dieną padirbdavo, po nakties nieko nerasdavo.
Padavimas [Kaniavėlė]

Padavimas apie Dūbo ežerą (Varėnos r.)
Dūbo ežeras išjo iš savo vietos. Jo vietoje liko tik pievos ir pelkės.
Padavimas [Dūba]

Atgal