VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1090&back=home

VIETOS VARDAS: Kabeliai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marcinkonys sen.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Gėlės pavadinimas [sesiabrolis] ,,našlaitės"

SUSIJĘ VAIZDAI:
Gėlės pavadinimas [sesiabrolis] ,,našlaitės"

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Kabelių 2-oji senovės gyvenvietė (Varėnos r.)
Gyvenvietė (Varėnos r., Marcinkonių s-ja., Ašašninkų k.) buvusio ežero, dabar durpyno P krante. Radiniai datuojami vėlyvuoju paleolitu, ankstyvuoju ir vėlyvuoju mezolitu bei ankstyvuoju žalvario amžiumi.

Atgal