VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1096&back=home

VIETOS VARDAS: Marcinkonys

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marcinkonys sen.

ČIA GIMĖ:
Puočiauskienė, Ieva
Averka, Juozas

ČIA MIRĖ:
Keras (Kieras), Petras
Šoblickas, Jonas

ČIA PALAIDOTAS:
Keras (Kieras), Petras
Šoblickas, Jonas

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Grybautojai (1)
Grybautojai (2)
Jungtuvės Marcinkonyse (Varėnos r.)
Vestuvių apeiga (3)
Tautosakos pateikėjos iš Puvočių (Varėnos r.)

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina K405 [Vai brolaliai sakalėliai]
Rygoj dyvai dedasi – du totoriai dalinasi. Žentui uošvė teko. Žentas uošvės nepažino, parvedė mergelei už služaunykę. Teužduoda jai tris darbus: vaiką supti, žirgus ganyti, kuodelį verpti. Pažino dukra motulę.
Vai brolaliai sakalėliai

Romansas [Atsimenu, kaip augau kūdikėlis]
Vienąsyk bežaidžiant tėvo sode aptemo akys – baltame rūbe vaikščiojo mergaitė ir dainoj minėjo mylimojo vardą. Bet neilgai jis buvo laimingas. Močiutei žmonės įkalbėjo, kad jis beturtę myli. Uždarę bokšte vertė išsižadėti mylimos. Nors ir mirs, vis tiek ją mylės.
Atsimenu, kaip augau kūdikėlis

Daina K80 [Per lygias lankas]
Žalnierius į vainą jojo. Teatsisveikina tėvą motulę, brolį seselę. Negali sustoti, žirgo sustabdyti. Teatsisveikina mergelę. Gali sustoti, žirgą sustabdyti.
Per lygias lankas

Daina V2525 [Mūsų šalelės tai slauni brolaliai]
Savos šalies brolių riebūs žirgai, šilko balnai, aukso padkavos. Kai jie jojo, padkavos švietė, mergelė toli palydėjo. Svetimos šalies brolių kūdi žirgai, lanko balnai, kručkų padkavos. Kai jie jojo, kručkai lekiojo, kiaulės rankiojo, palydėjo.
Mūsų šalelės tai slauni brolaliai

Literatūrinė daina [Burkuoja balandis po langu]
Atžvengia žirgai, ištryps jie rūtų darželį, išveš kraitį ir dalią. Kam leido mamytė išvežti ją vargo keliu? Ji turi vyrą, porą vaikų, todėl pas mamytę sugrįžti negali.
Burkuoja balandis po langu

Bulvių kepimas
Tradicija lauže kepti bulves.
Kap bulves kasam...

Atgal