VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1104&back=home&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Puvočiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marcinkonys sen.

ČIA GIMĖ:
Bingelienė, Marytė
Barysienė, Pranė
Klimavičienė, Marija

SUSIJĘ VAIZDAI:
Dainininkė Rožė Sabaliauskienė iš Puvočių (Varėnos raj.) R. Sabaliauskienės gimtasis kaimas
Tautosakos pateikėjos iš Puvočių (Varėnos r.) Puvočių etnografinio ansamblio dalyvės.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl71 [Vai tu kuosela, leliumai]
Ar kuoselė nebijojo viena lakioti po žalias girias? Ji tik pabijojo vanagėlio atlekiančio, nunešančio svetimon šalelėn. Ar panelė nebijojo viena ulioti po tėvulio dvarą? Ji nebijojo viena ulioti, tik pabijojo bernelio atjojančio, paimančio ir nunešančio.
Vai tu kuosela, leliumai

Atgal