VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1122&back=home

VIETOS VARDAS: Kuršiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Valkininkai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl170 [Trys bitukės šilu lėkė]
Kur bitukės nulėks? Pirma – sauson pušin, antra – žalion girion, trečia – dobilynan. Ką veiks? Korelius vys, duoną dirbs, medų neš. Kur sesulės nuvažiuos? Pirma – pas tėvulį, antra – pas motulę, trečia – pas brolelį. Kur jos susės? Už stalo, gale stalo, papečkėje. Ką jos pasidės? Pyragėlius, žalią vyną, mažus vaikus.
Trys bitukės šilu lėkė

Daina Kl54 [Du sakalu lauku łėkė]
Du sakalai žalias girias dalinosi: vanagėlio žalios girios, skalėlio dar žalesnės, vanagėlio raiba gegulė, sakalėlio dar raibesnė. Du broleliai naujus dvarus dalinosi: Janulio nauji dvarai, o Matulio dar naujesni. Janulio graži panelė, o Matulio dar gražesnė.
Du sakalu lauku łėkė

Atgal