VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12022&back=home

VIETOS VARDAS: Jauneikiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Joniškis sen.

SUSIJĘ VAIZDAI:
Rateliniai smeigtukai iš Jauneikių kapinyno (Joniškio r.)
Jauneikių kapinyno (Joniškio r.) kapo 4 įkapės
Jauneikių kapinyno (Joniškio r.) kapo 124 įkapės
Kryžinių smeigtukų tipai

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 7 121-24 Tikėjimas apie dvasias
Mirusiam atminti aukojamos mišios, elgetoms kuriama pirtis ir keliami pietūs. Mirusiųjų dvasios gali pasirodyti sapnuose ir išsakyti savo prašymus.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 12 230-153 Sakmė [Raganos kerai – atžangai]
Atžangai: žali, raudoni, mėlyni ir t. t. siūlai, kuriuos ant takų raganos padraikydavo. Užėjo bernas ant atžangų, tai jis nuo to laiko vis kojom tapnojęs ir tapnojęs, nerimęs ant vietos.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 230-153 Sakmė [Raganos kerai – atžangai]
Atžangai: žali, raudoni, mėlyni ir t. t. siūlai, kuriuos ant takų raganos padraikydavo. Užėjo bernas ant atžangų, tai jis nuo to laiko vis kojom tapnojęs ir tapnojęs, nerimęs ant vietos.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 230-154 Pasakojimas [Sekminių nibrai, sambariai]
Per Sekmines kepdavo pyragus, virdavo lašiniuočių, padarydavo alaus. Merginos ir vaikinai šokdavo, gerdavo, valgydavo. Tai buvę nibrai, sambariai. Kunigai bardavosi už sambarių šventimą.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 230-154 Pasakojimas [Sekminių nibrai, sambariai]
Per Sekmines kepdavo pyragus, virdavo lašiniuočių, padarydavo alaus. Merginos ir vaikinai šokdavo, gerdavo, valgydavo. Tai buvę nibrai, sambariai. Kunigai bardavosi už sambarių šventimą.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 230-155 Sakmė [Grūdų aitvaras – juodas gaidys]
Gaspadoriui iš aruodų grūdai dingdavo. Grabnyčių žvakę po puodu pavožė, o kai vakare atvožė, tai pamatė juodą gaidį grūdus lesantį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 230-155 Sakmė [Grūdų aitvaras – juodas gaidys]
Gaspadoriui iš aruodų grūdai dingdavo. Grabnyčių žvakę po puodu pavožė, o kai vakare atvožė, tai pamatė juodą gaidį grūdus lesantį.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 174-15 Tikėjimas [Mišios ir rūpestis ubagais yra didžiausia auka]
Nėra didesnės aukos už pirtį ir pietus ubagams.
Mišios ir rūpinimasis ubagais yra didžiausia auka (2004 redakcija)

BsTB 12 278-549 Tikėjimas [Negalima merginai dovanoti peilio]
Kas žada vesti, negali dovanoti merginai peilio, nes pažado neištesės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 286-626 Tikėjimas [Kad kiaulės neknistų]
Kad kiaulės neknistų, reikia jas lieti vandenius ir trinti ražu.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 286-628 Tikėjimas [Nukirtus sodyboje seną medį, reikia seneliams atminimą padaryti]
Nukirtus sodyboje seną medį, reikia tiems, kas tą medį sodino, atminimą padaryti. Kitaip gali kas nors iš tų namų mirti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 249-309 Tikėjimas [Didįjį penktadienį gimęs žmogus, mato velnius]
Penktadienį gimęs žmogus, mato velnius, pažįsta laumes, raganas.
Tekstologinis komentaras

BsTB 12 250-318 Mitologinė sakmė [Vaiduoklis neleidžia miegoti]
Dviese gulėjo ant kūtės. Buvo gerai įmigę, kai pajuto, kad lubos, sienos, stogas linguoja. Vienas pabėgo, o antrasis pasiliko gulėti. Kai pikta dvasia gąsdina, nereikia bėgti, nes tada ji apsigyvena ten ir visada gąsdins.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 250-319 Mitologinė sakmė [Negalima ant kelio miegoti]
Žmogus ganė arklius ir atsigulė ant keliuko numigti. Girdi, kad kas vaikšto apie arklius, po to už kojų pagriebė ir nuvilko nuo kelio. Apsižvalgė žmogus, bet nieko nepamatė. Ant kelio negalima gulėti, nes visokie pakeleiviai valkiojasi.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 251-320 Liaudies medicina [Vaikų išgąsčio gydymas]
Kad vaikas serga išgąsčiu, reikia, kad motina išpeštų samanų iš keturių sienos kerčių ir jomis smilkytų vaiką.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 251-321 Tikėjimas [Negalima, kad višta per vaiko lopšį perlėktų]
Kad višta per vaiko lopšį perlekia, reikia ją vėl atgal perkišti, kad vaikui nepakenktų.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 251-322 Tikėjimas [Sunkiam ligoniui dirba karstą]
Sunkiam ligoniui dirba karstą, tiki, kad pasveiks.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 251-324 Tikėjimas [Kūčių burtai]
Kūčių vakare žiūri, į kur atsisukęs šuo loja, iš ten piršliai atvažiuos.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 251-323 Tikėjimas [Kūčių burtai]
Per Kūčias merginos neša malkų glėbį. Jei poriais išeina – ištekės, jei ne – neištekės.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 251-325 Tikėjimas [Sekminių burtai – ar ištekės mergina]
Sekminių subatą mergės meta į kūdrą savo rūtų vainikus. Žiūri, jei po vieną plūduriuoja – neištekės, jei susiplaukia į porius – ištekės.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 251-326 Tikėjimas [Kad kiaulės neknistų]
Kad kiaulės neknistų, reikia jas šaltu vandeniu perlieti ir ražu nutrinti.
Tekstas redaguotas 2004 m.

BsTB 12 251-327 Tikėjimas [Kaip atpratinti kiaules nuo knisimo]
Kai rudenį žydas kala kuolą, tai tada reikia kalti kuolus ir kiaulės mes knisti.
Tekstas redaguotas 2004 m.

Atgal