VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1214&back=home

VIETOS VARDAS: Subartonys

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Merkinė sen.
Merkinė ist. vls.

VARIANTAI:
Subartonių km. (1923) LAV 11

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Pasakotojos Antaninos Čaplikienės iš Subartonių kaimo (Varėnos r.) pasakų sąrašas
Pasakotojos Antaninos Čaplikienės pasakas užrašo Irena Žilienė
Pasakotoja Antanina Čaplikienė prie savo namo Subartonių kaime
Tautosakos pateikėja Anastasija Bingelienė ir tautosakininkas Kostas Aleksynas

SUSIJĘ VAIZDAI:
Dainininkė Morta Jovaišienė iš Subartonių kaimo (Varėnos r.)

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl366 [Vidury dvaro meška karo]
Vidury dvaro meška karo, mergas kviečia. Tegu ateina, pabučiuoja mešką.
Vidury dvaro meška karo

Daina Kl194 [Gaudė sakałėlis gegułį]
Sakalėlis gegulę pagaus, raibas plunksnas pabers. Gegulė nulėks girelėn. Sakalėlis ją pavys.
Gaudė sakałėlis gegułį

Daina Kl194 [Gaudė vanagėlis, kalėda]
Gaudė vanagėlis raibą gegulę žalioj girelėj. Jis ją pagaus, plunksneles paleis. Nepagaus jos vanagėlis. Gegulė nulėks į vyšnių sodelį, ant didžiojo dvarelio. Ten ją apgins baltas sakalėlis.
Gaudė vanagėlis, kalėda

Daina Kl36 [Oi gi gražus gražumėlis]
Voverėlė po egleles šokinėja. Pamatė vilkelis. Tegu ateina voverėlė, gražiai pakalbės. Vilkelio negeros dūmelės. Mergelė po sodelį vaikščiojo, vainikėlį pynė. Kvietė bernelis pakalbėti. Gražūs, meilūs bernelio žodžiai, negeros dūmelės.
Oi gi gražus gražumėlis

Daina Kl323 [Oi atvažuoja šventos kalėdos]
Atvažiuoja Kalėdos. Susitiko pulką mergelių. Ar nepirks mergelės bielynos? Jos baltos ir be bielynos. Atvažiuoja Kalėdos. Susitiko pulką bernelių. Ar nepirks berneliai juodymėlės? Jie juodi ir be juodymėlės.
Oi atvažuoja šventos kalėdos

Daina Kl278 [Tai bernelio gražumai]
Bernelis žirgelį mandravoja po didįjį dvarelį. Ir išėjo mergelė. Kai per dvarelį ėjo, gulbele gulbėjo, kai žodelį kalbėjo, lakštele lakštavo.
Tai bernelio gražumai

Daina Kl54 [Du sakalu giriu łėkė]
Du sakalai lekdami žalia giria dalijosi. Du broleliai keliu ėjo, tėvo dvarais dalijosi.
Du sakalu giriu łėkė

Daina Kl42 [Tu žvirblali łėktasai]
Žvirblelis vijo lizdelį. Papūs vėjelis, išpuls vaikeliai. Jis puolančius priims, po sparneliais paglėbs. Berneli statė klėtelę. Papūs vėjelis, išpuls jo mergelė. Jis puolančią priims, po sukniomis paglėbs.
Tu žvirblali łėktasai

Daina Kl347 [Nedėlios rytų]
Kupčiai važiavo, eketes kirto, žirgelius girdė, per galvas mušė. Tenemuša bernelis. Žirgas jį nuneš į uošvio dvarą. Ten kojelėm veją kapos, uodegėle dvarą nušluos, auselėm rūtą karpys, akelėm žvaigždes skaitys, mergelę virkdys.
Nedėlios rytų

Atgal