VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12176&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Beržėnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 227-133 Pasakojimas [Kaip nupratina nusipirktą karvę, kad į seną vietą nebėgtų]
Nukerpa svetimų karvių plaukų ir smilko nusipirktą karvę, kad ta į senąją vietą nebėgtų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 227-133 Pasakojimas [Kaip nupratina nusipirktą karvę, kad į seną vietą nebėgtų]
Nukerpa svetimų karvių plaukų ir smilko nusipirktą karvę, kad ta į senąją vietą nebėgtų.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 237-215 Pasakojimas [Kaip atsikratyti grįžtančio pinigo]
Kas turi einantį (grįžtantį) pinigą, gali pirkti per dienų dienas, o pinigas vis kišenėje yra. Norint tokio pinigo atsikratyti, reikia nunešti jį į kokią marmalynę arba mesti už savo lauko ribų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 237-217 Tikėjimas [Kaip pasidaryti einantį pinigą]
Kai varlės poruojasi, reikia pinigą tarp varlių poros įdėti ir juodu vilnoniu siūlu aprišti. Velykų rytą varles užkasti skruzdėlyne. Per šventą Joną pinigą išsiimti iš skruzdėlyno.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 238-218 Tikėjimas [Norint ką privilioti ar atstumti]
Šikšnosparnį užkasa skruzdėlyne. Rytojaus dieną bus likę tik šiksšnosparnio kauliukai. Vienas kauliukas bus kaip kobiniukas, tai su juo užkabinus, ką nori, tą gali prisivilioti. Kitas kauliukas kaip kačerga, su juo galima atstumti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 238-219 Tikėjimas [Kaip sužinoti, kokį vyrą ar pačią gausi]
Norint sužinoti, kokį vyrą ar pačią gausi, reikia švento Jono naktį jaujoje pažiūrėti į zerkolą. Ką pamatysi zerkole, tavo bus.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 238-220 Tikėjimas [Kaip pasidaryti nematomu]
Velykų naktį reikia juodą katiną virinti. Suvirinus, ieškoti kauliuko, kurį paėmus savęs nematysi.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 238-221 Tikėjimas [Per Velykas galima bažnyčioje raganą pažinti]
Kai kasa numirėliui duobę ir randa seno grabo lentgalį, kuriame yra šakos skylutė, jį paima. Kas per to lentgalio skylutę Velykų naktį žiūrės, pamatis bažnyčioje raganą, jos rankoje bus milžtuvė.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 240-232 Tikėjimas [Kad kiaulės didelės augtų]
Gaspadinės eina į svočias, kad kiaulės didelės augtų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 240-233 Tikėjimas [Bažnyčioje kosi, kad avys vestųsi]
Bažnyčioje per Evangelijos skaitymą kosi, kad avys vestųsi.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 291-649 Etiologinė sakmė [Žemės sutvėrimas]
Dievas norėjo sutverti žemę ir prašė Liuciaus iš vandenų smilčių parnešti. Liucius iškėlė smilčių: nuo vieno nago Dievui atidavė, nuo kito sau į dantis susipylė. Dievas pabarstė smiltis ant vandens ir atsirado žemė. O Liuciui smiltys pradėjo dantyse pūstis. Jis spjovė jas ir atsirado pekla.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 293-650 Etiologinė sakmė [Apie žemės, žmogaus, aniuolų ir velnių sutvėrimą]
Dievas norėjo žemę sutverti ir prašė Liuciaus iš vandenų smilčių parnešti. Liucius iškėlė smilčių: nuo vieno nago Dievui atidavė, nuo kito sau į dantis susipylė. Dievas pabarstė smiltis ant vandens ir atsirado žemė. O Liuciui smiltys pradėjo dantyse pūstis. Jis spjovė jas ir atsirado pekla. Dievas su Liuciu rado du akmenėlius. Dievas akmenėlius skėlė – aniuolai atsirado, Liucius – velniai. Dievas iš molio nulipdė žmogų, o iš jo šonkaulio moterį. Dievas vienus velnius į peklą nugrūdo, o kiti ant žemės ar ant oro pasiliko.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 297-661 Tikėjimas [Iškepus duoną, negalima pečiaus palikti tuščio]
Iškepus duoną, negalima pečiaus palikti tuščio. Reikia padėti du pagaliukus ar malkas kryžmai. Taip daro, kad duonos nestigtų.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal