VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12178&back=home

VIETOS VARDAS: Jankūnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 273-497 Sakmė [Apie sužalotą raganą ir grįžtantį pinigą] – BILPK 3657+3650 „Sužalota ragana“; „Grįžtantis pinigas“
Apie šv. Joną pusbernis ant tvoros stulpo rado sviesto. Šeimininkė sudėjo sviestą į ragą ir įmetė į pečių. Greit atėjo Bačiulienės vaikas vandens skolintis. Paskui išgirdo, kad Bačiulienė serga. Šiaučius pirko skūrų, užmokėjo rublį. Kromininkas tą rublį yla prakalė ir pamovė. Tas rublis sukos sukos sukos. Ir sako tas krominyks: „Nė tu manės, nė kito daugiaus nebegaudinėsi".
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 273-496 Tikėjimas [Jei ant liežuvio puškai iškyla, reiškia apkalba]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 195-6 Tikėjimas [Kad einantis pinigas nesugrįžtų]
Kas einančiu (grįžtančiu) pinigu nori atsikratyti, turi jį parduoti, tai tas nebesugrįš.
Tikėjimas, redaguotas 2009

BsTB 12 235-198 Tikėjimas [Susipyks, kas per slenkstį sveikinasi]
Kas, susitikęs tarpduryje per slenkstį sveikinasi – susipyks.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 173-4 Tikėjimas [Kad audžiant nesipainiotų siūlai]
Metant audeklą moterys labai skuba, kad jų neapeitų, tada audžiant būna mažiau painiavų.
Tikėjimas, kad auddžiant nebūtų painių (2004 redakcija)

BsTB 12 271-470 Tikėjimas [Velykų kiaušinių lukštus užkasa laukuose]
Velykų kiaušinių lukštus reikia užkasti keturiose lauko kertėse, tai tais metais laukams lietus nekenks.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 271-471 Tikėjimas [Kur gūžtą nuneši, ten viščiukai eina]
Vištai išperėjus, jei gūžtą nuneši į krūmus, tai viščiukai ir užaugę eis į krūmus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 271-472 Tikėjimas [Kad varnos žąsyčių nelestų]
Kad varnos žąsyčių nelestų, pirmą kartą žąsiukus išnešant į lauką, reikia varnos plunksna pasmilkyti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 271-473 Tikėjimas [Jei šarka šokinėja ant mieto, bus naujienų, apkalbų, liežuvių]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 271-474 Tikėjimas [Vyrai blužnį valgis – kirvis išduš, jei mergelės – kojos didelės augs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 271-475 Tikėjimas [Gaminant žvakes reikia juoktis]BsTB 12 271-476 Tikėjimas [Kaip per sutuoktuves žvakės žiba, spėja apie būsimą gyvenimą]
Kieno pusėje per vinčelgas žvakės tamsiau žibą, tai tas pirma numirs; tam bus tamsus gyvenims; nebus tam laimingo gyvenimo: tai vaikai išmirs, tai kitos bėdos.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 271-477 Tikėjimas [Kad linai augtų dideli, skaroti ir švelnūs]
Kad linai augtų dideli, skaroti ir švelnūs, biržytoja, eidama sėti linų, apsiauna kojas, kailiniais apsivelka, pirštinėm apsimauna.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-478 Tikėjimas [Kad piršliai dukterį lankytų]
Kad piršliai dukterį lankytų, medį lopšiui reikia kirsti šalia kelio, o ne viduryje miško.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-479 Tikėjimas [Nėščiajai negalima rištis dviejų prijuosčių]
Nėščioji negali rištis dviejų prijuosčių, vaikas daug apkalbų turės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-480 Tikėjimas [Mergaitė bus laiminga, jei pirmą krikštys berniuką]
Kad mergaitė pirmą kartą sūnų gaus prie krikšto prinešti, tai ta daug laimės turės.


BsTB 12 272-481 Tikėjimas [Jei mergina vaiką krikštys su vedusiu vyru – neištekės]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-482 Tikėjimas [Šunį su ranka muši – per vestuves bus blogas oras]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-483 Tikėjimas [Koja šunį spardysi, tai šunvotėm (šurmvotėm) nuaugsi]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-484 Tikėjimas [Jei nuo dirvos pasėtus žirnius valgysi, karpos dygs]BsTB 12 272-485 Liaudies medicina [Karpų gydymas rugio grūdu]
Karpas gydo rugio grūdu. Rugio grūdu apibado karpas ir grūdą užkasa po lašais.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-486 Tikėjimas [Žiurkių griaužtą valgysi, tai dantų neskaudės]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-487 Tikėjimas [Kur šuo lakė, tas tyras, kur katė – ne]BsTB 12 272-488 Tikėjimas [Pirmkarčius arklius išvažinėja per Užgavėnes]
Pirmkarčius arklius išvažinėja per Užgavėnes, kad geri, riebūs, greiti būtų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 272-489 Tikėjimas [Arklių kaukoles laiko, kad arkliai nesirgtų]
Arklių kaukoles prie arklių kūtės laiko, kad arkliai nesirgtų. Kiti sako, kad vagys žinotų, kad čia arkliavagys gyvena.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 273-490 Tikėjimas [Naktį nepailsėsi, jei vakare du drabužius paliksi sunertus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 273-492 Tikėjimas, pasakojimas [Vaistai nužiūrėtam paršui]
Jankūnų bambalynėje susirgo paršas. Viena bambalienė, atėjus nuo Vilniaus, patarė rožančių į vandenį pamirkyti ir tą paršą aptrinti, ir bus sveikas, nes jis esąs blogom akim nužiūrėtas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 273-493 Tikėjimas [Kaip pasidaryti grįžtantį pinigą]
Velykų rytą kunigas su švenčiausiu sakramentu per prisikėlimą atsisukęs pragysta „Par tavo šventą prisikėlimą“, tai reikia rublį ar kitą kokį pinigą pasiėmus į rankas laikyti pakėlus, sakyti: „Aš turiu rublį, aš turiu rublį!“. Taip pasidarysi grįžtantį pinigą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 273-494 Tikėjimas [Nusigandus reikai nusispjauti arba per šluotą šlapintis]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 273-495 Tikėjimas [Ką reiškia akies, nosies ar ausies niežėjimas]
Akis niežti – verkti reikės; nosį arba ausis niežti – naujieną išgirsi.


BsTB 12 278-550 Tikėjimas [Kad ūsai dideli augtų]
Jei vaikinas nori, kad ūsai dideli augtų, reikia panosę patrinti į lipynę, kur moterys per tvorą žargsto.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 283-614 Liaudies medicina [Dedervinės gydymas]
Mėnesienoje reikia sauja griebti į savo šešėlį ir ta sauja trinti dedervinę. Iš savo drabužio siūlgalį nutraukti ir numesti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 283-615 Liaudies medicina [Karpų gydymas]
Karpas norint nugydyti, reikia tris mazgelius užmegzti ir po slenksčiu pamesti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 283-616 Liaudies medicina [Kad kaltūnai nesiveltų]
Kad kaltūnai nesiveltų, reikia kaltūną nukirpti ir miške užkasti.
Teksto 2004 m. redakcija.

Atgal