VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12179&back=home

VIETOS VARDAS: Kančiūnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Mitologinė sakmė apie paparčio žiedą vyžoje
Šv. Jono naktį ūkininkas ieškojo dingusių veršelių. Staiga jis pasijuto lyg iš miego nubudęs ir viską, apie ką tik pagalvoja, žinąs. Jis parginė namo teliukus ir iškratė vyžas, iš jų - ir paparčio žiedą.
[Paparčio žiedas vyžoje]

BsTB 7 97-9 Tikėjimas apie raštus kaukolėse
Raštininko kaukolė su raštais, tačiau raštus perskaityti gali tie, kurie - labai išsimokslinę.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 12 205-20 Sakmė BlLKP 3645 [Už apavo užkritęs paparčio žiedas]
Švento Jono naktį piemenukui veršiukai prapuolė. Po papartyną veršiukų ieškant, jam už apavo užkrito paparčio žiedas. Pradėjo piemenukas viską žinoti. Bet iškratė vyžas, apsiavė ir vėl nieko nežino.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 255-370 Tikėjimas [Kaip tapti nematomu]
Naujųjų metų naktį dvyliktą valandą suvirinti juodą katiną, šikšnosparnį ir ežį. Skystimą nusunkus, ieškoti kaulelio, kurį įsikandus savęs veidrodyje nematysi.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 174-16 Tikėjimas [Raštininko kaukolėje esama raštų]
Vienuose kaukolėse yra raštai, o kitose - nėra. Jeigu žemėje gyvendamas buvo raštininkas, tai jo kaukolėje yra raštas, tik jo niekas negali perskaityti.
Apie raštą kaukolėse (2004 redakcija)

BsTB 12 286-627 Tikėjimas [Kaip per Velykas raganą bažnyčioje pamatyti]
Kad per Velykas raganą bažnyčioje pamatytum, reikia per gavėnią plaukų, nagų nekirpti, burnos neprausti.
Teksto 2004 m. redakcija.

Atgal