VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12180&back=home

VIETOS VARDAS: Lepšiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Etiologinė sakmė apie žemę
Žemei buvę sunku nuo didelio žmonių kiekio - dievas leidęs tvanus ir marus.
[Kodėl buvo tvanai ir marai?]

Etiologinė sakmė apie javų varpos didumą
Javų varpos augo ant viso šiaudo, bet žmonės buvo nepatenkinti, nes pjaudami išbarstydavo daug grūdų. Supykęs Dievas braukė varpą nuo apačios į viršų ir būtų visus grūdus nubraukęs, bet šuo apžiojo braukiamos varpos galą. Todėl žmogus gyvena šuns dalią.
[Kodėl žmogui teko šuns dalia?]

Atgal