VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12182&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Rudiškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

ČIA MIRĖ:
Žiogas, Juozapas

ČIA PALAIDOTAS:
Slančiauskas, Matas
Grigutis, Pilypas
Žiogas, Juozapas

SUSIJĘ VAIZDAI:
Priemonės alui gaminti II. - Bačka-antaliks iš Rudiškių bžk., Joniškio val.
Apyrankės Vienos iš apyrankių kilmės vieta.
Lankinės segės
Nuokamieniai smeigtukai

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 12 202-11 Sakmė BlLPK 3282 [Vagis ir ragana vestuvėse]
Vagis ėjo į vestuves jaunojo arklio vogti, o ragana – marčios pagadinti. Vagis sužinojęs, kaip ragana marčią pagadins, marčią išgelbsti. Jaunasis vagiui už tai žirgą padovanoja, o raganą ant laužo sudegina.
Sakmė, redaguota 2004

BsTB 12 223-103 Tikėjimas [Jei kapo žemė sukrenta, velionis skolingas liko]
Jei kapo žemės sukrentančios, tai tas numirėlis skolingas kam nors palikęs.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 223-103 Tikėjimas [Jei kapo žemė sukrenta, velionis skolingas liko]
Jei kapo žemės sukrentančios, tai tas numirėlis skolingas kam nors palikęs.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 258-392 Tikėjimas [Per Kryžiaunas dienas negalima sėti miežių, sodinti bulvių]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 269-453 Užkalbėjimas dančiui iškritus „Svirply svirply, aš tau duosiu kaulo dantį"
Vaikas, išlūžusį dantį turėdamas pirštuose, sako: „Svirpli svirpli, aš tau duosiu kaulo dantį, tu man duok plieno dantį“. Ir meta ant pečiaus.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal