VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12184&back=home

VIETOS VARDAS: Toliočiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka AT 750G* [Apie tikrą ir netikrą velnią]
Pirtyje labai vargingai gyveno našlė su penkiais vaikais. Kartą ji pamatė degančius pinigus ir juos išsikasė. Moterį kasant, pamatė kaimynas. Vidurnaktį jis užsidėjo ožio ragus, geležinius nagus, apsivyniojo krūtinę žarnomis, į dantis įsikando nuodėgulį ir, atėjęs prie moters lango, pradėjo prašyti atiduoti pinigus. Moteris pažadėjo duoti pinigų kunigui mišioms, bažnyčiai ir t. t., tačiau vyrui nedavė. Šis pagrasino ir nuėjo. Kitą naktį tas pats pasikartojo. Trečią vakarą pas moterį atėjo ponaitis su šautuvu. Kai naktį pasirodė moters kaimynas, medžiotojas paklausė, kas jis toks ir kokios gildijos. Kai šis atsakė, jog yra velnias pirmos gildijos, ponaitis jį nusinešė į pragarą. Dievas siuntė velnią išgelbėti moterį.
[Apie tikrą ir netikrą velnią]

BsTB 12 209-32 Pasakojimas [Atžindai turi blogas akis]
Atžindai turi blogas akis. Atžindas į ką pasižiūri, kuo pasigėri, tas tuoj sunyksta. Atžindais dažniausiai būna pirmieji vaikai. Kai motina nuo savęs žindomą kūdikį atskiria, peržegnoja, pabučiuoja, o po kelių dienų vėl žindyt ima, tai tas vaikas būna blogų akių.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 221- 86 Užkalbėjimas [Kad žiurkes ir peles išnaikintų]
Drignių su šviežia duona suminkyti, padėti ir sakyt, kad žiurkės ar pelės kits kitą suėstų ir išbėgtų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 221- 86 Užkalbėjimas [Kad žiurkes ir peles išnaikintų]
Drignių su šviežia duona suminkyti, padėti ir sakyt, kad žiurkės ar pelės kits kitą suėstų ir išbėgtų.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 229-145 Pasakojimas [Kaimynė latvė gadino gyvulius]
Kaimynė latvė gadino gyvulius: kiaulės neėdė, karvės nedavė pieno, tik išrūgos bėgo. Jei akys blogos, nežiūrėk į gyvulius.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 229-145 Pasakojimas [Kaimynė latvė gadino gyvulius]
Kaimynė latvė gadino gyvulius: kiaulės neėdė, karvės nedavė pieno, tik išrūgos bėgo. Jei akys blogos, nežiūrėk į gyvulius.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 274-498 Tikėjimas [Jei mergaitė veria ilgą siūlą, gaus tinginį vyrą]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 175-20 Sakmė AT 750G* [Apie tikrą ir netikrą velnią]
Našlė su penketu vaikelių pamatė degančius pinigus ir juos išsikasė. Kaimynas tai pamatė ir, apsirengęs velniu, reikalavo jam atiduoti pinigus. Našlė prisižadėjo paaukoti pinigų bažnyčiai, mišioms, ubagams, bet tariamam velniui pinigų nedavė. Trečią naktį atėjo toks ponaitis ir išsinešė netikrą velnią. Ponas Dievas pasiuntė tą velnią kad išgelbėtų našlę.
Sakmė, kaip velnias išgelbėjo našlę (2004 redakcija)

BsTB 12 262-431 Liaudies veterinarija [Jei karvė kraujais melžiasi]
Jei karvė kraujais melžiasi, tai per jos papilvą kregždė perskrido. Reikia per sidabrinį žiedą ar iš tos karvės uodegos plaukų susuktą žiedelį melžti.
Liaudies veterinarija [Jei karvė kraujais melžiasi]: 2004 redakcija

BsTB 12 274-499 Tikėjimas [Kokį drabužį pavogs]
Jei siuvant siuvinį, siūlas susimeta į garankštį, tai drabužį vagis pavogs.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 274-500 Tikėjimas [Valgant negalima vilko minėti]
Valgant negalima vilko minėti, nes gyvulį gali papjauti. Kad sakai, sakyk: „Lauks – laukinyks“, – tai nekąs.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 274-501 Tikėjimas [Ant kelio rasti padkavą – laimė]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 274-502 Tikėjimas [Iš šuns kaukimo spėja ar bus gaisras, ar nelaimė, ar mirtis]
Kad šuva kaukia į aukštą žiūrėdamas, bus ugnis, gaisras. Kad kaukia vaikščiodamas, tai nelaimė, o kad galvą pakeldamas ir žemyn nuleisdamas – myrius.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 274-503 Tikėjimas [Audžiant siūlai suksis, jei mesi žiemiui pučiant]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 274-504 Tikėjimas [Kaip rūgsta vestuvėms alus, toks bus jaunavedžių gyvenimas]
Jei vestuvėms alus gerai rūgsta, tai jaunavedžių bus geras gyvenimas, o jei surūgsta, tai bus surūgęs gyvenimas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 275-505 Tikėjimas [Kad ganomi gyvuliai grįžtų namo]
Pirmą kartą išginus bandą, ką piemuo išsineš rankoj – botagą, žabą ar vėzdą, išsinešios per visą dieną, o vakare pakiš kur po kūtės pastoge, tai gyvuliai tą vasarą, visi eis namo.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 278-551 Tikėjimas [Pinaviją negalima dykai imti]
Pinaviją (biliūną, peoniją) negalima dykai imti – nevešės. Pavogta pinavija gerai veši.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 278-552 Tikėjimas [Karvei nereikia nurišti sieto]
Karvei, nuvestai į naują bandą, nereikia nurišti sieto. Sietą užvyniot ant ragų, tai stovės, jei nuriši – nestovės.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 278-553 Tikėjimas [Atžagario medžio negalima deginti]
Atžagario medžio negalima deginti, nes gyvuliams vaisinantis kenks.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 278-554 Tikėjimas [Kad žvakės šviesiai degtų]
Kad žvakės šviesiai degtų, žvakes dirbant negalima ant žalių medžių knatų maustyti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 278-555 Tikėjimas [Kiaulė, pauosčiusi milžtuvę, pieną pagadina]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 278-556 Tikėjimas [Kad bitės pjautųsi]
Medgaliu šunį reikia paardinti ir į bičių daržą atgalia ranka įmesti, tai bitės pjausis.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 278-557 Tikėjimas [Jei pienas išbėga ant ugnies – karvei speniai suplyš]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 278-558 Tikėjimas [Pamelžus karvę negalima rankų šildytis – speniai plyš]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 278-559 Sakmė [Burtininkas perduoda savo galią]
Barbės tėvas mirdamas negalėjo numirti, kol neperdavė savo galybės ir žinių. Prisišaukęs Barbę, liepė išsižioti ir spjovė jai į dantis, tada numirė.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 284-619 Tikėjimas [Kaip išnaikinti svirplius ir tarakonus]
Norint išnaikinti svirplius ir tarakonus, reikia iš pečiaus pelenus per langą išberti ir langą atvirą palikti. Arba svirplį ar tarakoną į svečio arklio uodegą įrišti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 249-307 Tikėjimas [Jei pjaunamas gyvulys ilgai baigiasi, jo kas galisi]
Jei pjaunamas gyvulys ilgai baigiasi, jo kas galisi.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 309-720 Tikėjimas [Kaip siūti arkliams pavalkus]
Pavalkus reikia siūti mėnesio gale – negadins arkliui pečių. Pavalkus taisant reikia saugoti gerą laiką ir saugoti, kad nepatektų moteriško dėvėto drabužio – gadina arkliui kaklą ar pečius.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 310-724 Tikėjimas [Kad iš kitur atvesta karvė nesiskirtų nuo bandos]
Iš kitur parvedus karvę į savo bandą, reikia pirmą dieną palikti ant ragų užvyniotą sietą.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal