VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12186&back=home

VIETOS VARDAS: Trumpaitėliai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Sakmė KLPTK III p. 233 Pažinti raganą
Kaip pažinti, kuri boba yra ragana.
1975 redaguota versija

Tikėjimas [Kad arklius gerai pirktų]
Burtas, kuriuo siekiama pritraukti arklių pirkėjus.
2004 redaguota versija

BsTB 12 276-535 Tikėjimas [Skūpam žmogui bitės išnyksta]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 276-536 Tikėjimas [Vandens negalima pavydėti]
Vandens negalima pavydėti, numirus duobėje į galvą tekės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 276-537 Tikėjimas [Budėtojams giedant nereikia numirėliui grabo matuoti]
Budėtojams giedant nereikia numirėliui grabo matuoti, nes nenumieruosi, nebus mieros.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 150-2 Sakmė „Dūšia“ (BILPK 3506: Apmiręs žmogus)
Vienas žmogus labai norėjo sužinoti kaip siela atsiskiria nuo kūno. Kartą jam buvo labai blogai ir jis atsigulė į lovą. Lyg pabudęs iš miego ir nieko nejausdamas, atsikėlė ir nuėjo prie krosnies. Jo pati priėjo prie lovos ir pradėjo graudžiai verkti. Vėliau surengė jam laidotuves. Nors žmogelis stengėsi kalbėti ir raminti žmoną, bet ji nieko negirdėjo. Tik kapuose, kai žmona atsisveikinant pabučiavo, pasijuto kartse begulintis. Jis pakilo iš karsto ir su savo palydovais parėjo namo. Taip žmogus pamatė, kaip siela palieka kūną.
Sakmė, redaguota 2004

BsTB 11 331-I Laidotuvių rauda [Motina garbsto savo sūnų I]
Motina garbsto mirusį sūnų. Laukė jo užaugančio, kaip saulutės patekančio. Kas dabar bepadės darbelius dirbti, vargelius vargti, mažiesiems duoną pelnyti, kai sūnus numirė. Kur ji pasidės.
[Motina garbsto savo]

BsTB 11 335 Laidotuvių raudos parodija [Vyras garbsto žmoną]
Vyrui trečiai pačiai numirus, duobkasiams išmetus ant duobės krašto kaukolę, vyras, paėmęs į rankas, klausia, kurios čia žmonos kaukolė. Duobkasiai abejoja, kaip jis pažins, kurios žmonos. Jis atpažįsta iš paties įkaltos į kaukolę vinies.
[Vyras garbsto žmoną]

BsTB 12 196-15 Tikėjimas [Iš ko sprendžia, ar kareivis iš karo grįš]
Kareiviui išeinant iš namų į karą, jeigu arklys prie durų nusišika, tai tas kareivis namo pargrįš.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 196-16 Tikėjimas [Kad kareivis mūšyje nežūtų, pasiima kapų žemės]
Kareivis išeidamas į karą pasiima kapų žemės, kad mūšio vietoje neliktų, namo sugrįžtų numirti.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-17 Tikėjimas [Neryškus žvakės degimas budynėje pranašauja mirtį]
Kai žvakė budynėje prie numirėlio neryškiai dega, bus kitas numirėlis tuose namuose.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-18 Tikėjimas [Numirėlio plačiai atmerktos akys pranašauja mirtį]
Kad negyvėlis, ant lentų paguldytas budžiant, žiūri plačiom akim, tai greit vėl bus netoli budės (laidotuvės).
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-19 Tikėjimas [Darant grabą susižeidžia – greit kas mirs]
Jei dirbdamas grabą žmogus susižeidžia ranką, greitai vėl kas mirs.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-20 Tikėjimas [Duobę iškasus, parsineša namo kastuvą su žemėm – greit kas mirs]
Kad, duobę kasant, ant lopetos parsineša žemių namo, tai greit vėl reikės eiti duobės kasti kitam negyvėliui.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-21 Tikėjimas [Šuns kaukimas pranašauja nelaimę]
Kad šuva kaukia, tai tuose namuose greit bus kokia nelaimė.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-22 Tikėjimas [Keturakis šuo jaučia nelaimę]
Šuva keturakis – su rudais antakiais (ančakiais) jaučia nelaimę.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-23 Tikėjimas [Jei tenka jauniesiams šunkeliais važiuoti, pora gerai negyvens]
Jei per vestuves blogi keliai, reikia šunkeliais važiuoti, tai pora gerai negyvens.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-24 Tikėjimas [Už numirėlio aptaisymą reikai atlyginti]
Kad kas numirėlį aptaiso ir nieko negauna, tai tam rankos tirpsta.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-25 Tikėjimas [Advente kulti žirniai nedygsta]
Kad advente kulsi žirnius, tai tie nedygs.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-26 Tikėjimas [Jei kas Kūčių ryte ateina, tas yra raganius]
Kas per Kūčias iš anksto ryto ko ateina, tai tas yra ragana ar raganius.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 197-27 Tikėjimas [Kai ugnis čypia, tai namų bėda dega]
Kad kūrenant ugnis čypia, tai tų namų bėda sudega.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 218-75 Užkalbėjimas [Nuo šuns įkandimo]
Duoną su sviestu ar su medum aptepus ir ant to parašyt žodžius ir duot ligoniui suvalgyt. Taip pat rašo ir ant popierėlio, jį suvalgo su medum ar sviestu. Kalba: Pons Jėzus važiavo par marias, turėjo tris rožes. Vieną įmetė į marias, o dvi – vieną rankoj turėjo, antrą antroj, ir katra rožė turėjo devynių angelų galybę. Gydyti gali tik antrasis vaikas.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 219-76 Pasakojimas [Kad galėtų žinoti, kas po žeme yra]
Kad galėtų sužinoti, kas po žeme yra pavasarį gyvatę išskrodžia, į vidų greitžirnį įdeda ir užkasa. Kai žirnis užaugs, žirnius reikia suvalgyti. Suvalgęs viską žinos, kas po žeme per šešis sieksnius yra.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 219-77 Pasakojimas [Kaip rasti paparčio žiedą]
Šv. Jono naktyj nueiti į papartyną. Tame atsisėdus su šakaliu (per Kalėdas ar Velykas ar Sekmines pasidaro) apsirėžti aplink save ratą. Šilkinę skarą pasitiesti ant kelių ir tris adynas laukti. Ateis baisybė kai didelis kalnas arba koks mūras ir sugrius ant tavęs, tai jau bus tas žiedas.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 219-78 Pasakojimas [Kaip muzikantui smuiko stygas nutraukia]
Norint vestuvėse muzikantui smuiko stygas nutraukti, reikia pirmiausia pražydusios rugio varpos grūdą perkąsti. Tą daro žengiant per slenkstį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 219-78 Pasakojimas [Kaip muzikantui smuiko stygas nutraukia]
Norint vestuvėse muzikantui smuiko stygas nutraukti, reikia pirmiausia pražydusios rugio varpos grūdą perkąsti. Tą daro žengiant per slenkstį.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 220-79 Tikėjimas [Kad obelis duotų vaisių]
Kad obelis duotų vaisių, Kūčių dienoje reikia ją papurtyti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 220-79 Tikėjimas [Kad obelis duotų vaisių]
Kad obelis duotų vaisių, Kūčių dienoje reikia ją papurtyti.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 220-80 Pasakojimas [Kaip užsėja kaimyno javus]
Sėjant javus pasilieka grūdų ir ima arti ar akėti. Kai kaimynas užsėja savo lauką, tada tuos likusius grūdus pasėja. Taip kaimyną užsėja ir gauna gerą javų derlių.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 220-80 Pasakojimas [Kaip užsėja kaimyno javus]
Sėjant javus pasilieka grūdų ir ima arti ar akėti. Kai kaimynas užsėja savo lauką, tada tuos likusius grūdus pasėja. Taip kaimyną užsėja ir gauna gerą javų derlių.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 220-81 Pasakojimas [Kas vedusių poroje pirma mirs]
Norint sužinoti, kas vedusių poroje pirma mirs, parašo vyro ir žmonos vardus. Skaito ir ant keikvienos raidės sako „pats“ ar „pati“. Koks bus žodis ant paskutiniosios raidės, tai tas yra miręs arba mirs.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 220-81 Pasakojimas [Kas vedusių poroje pirma mirs]
Norint sužinoti, kas vedusių poroje pirma mirs, parašo vyro ir žmonos vardus. Skaito ir ant keikvienos raidės sako „pats“ ar „pati“. Koks bus žodis ant paskutiniosios raidės, tai tas yra miręs arba mirs.
LMD I 1063 rankraštinis variantas

BsTB 12 240-228 Liaudies medicina [Drugio gydymas]
Drugiu sergantis ligonis turi eiti lazdele pasiremdamas, tą lazdelę užrišti ant medelio sausos šakos. Einant namo neatsigręžti. Drugys yra burtų liga.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 240-237 Tikėjimas [Jei merginai skalbiant blogas oras, jos vaikinai nemyli]
Jei skalbiant merginai vis blogas oras, jos vaikinai nemyli.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 241-241 Tikėjimas [Kalėdų naktį mėnulio pilnatis šviesiausia]
Kalėdų naktį mėnulio pilnatis šviesiausia per visu metus.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 241-242 Tikėjimas [Velykų rytą saulė teka kitaip]
Velykų rytą saulė teka kitaip, ne taip kaip visada. Ji kyla aukštyn ir vėl leidžiasi žemyn, taip kol pakyla.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 241-243 Tikėjimas [Ežio atnešta žolė suteikia galių]
Radus ežio vaikus, reikia juos aptverti. Po nakties ežio vaikų nerasi, o toje vietoje bus padėta žolė. Ją turėdamas žmogus gali kažin ką padaryti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 241-244 Tikėjimas [Akmenėlis iš juodvarnio snapo padaro žmogų nematomą]
Juodvarnio jauniklį reikia pakabinti ant šakos. Senis varnas jam į snapą įspraus akmenėlį. Tą akmenėlį turint, žmogus būna nematomas.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 241-245 Tikėjimas [Kaip įsigyti velnio kepurę]
Velnio kepurė padaro žmogų nematomą. Velykų naktį su korta (būbinų galvinis) rankoje ir kitomis kortomis prie kūrtinės eina aplink bažnyčią. Per pakylėjimą iškelti tą kortą virš galvos. Tada šalia pamato velniuką su kepure. Reikia griebti velniuko kepurę.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 242-246 Tikėjimas [Juodo katino kaulelis padaro žmogų nematomą]
Naujų metų naktį arba dieną (per sumą) reikia suvirinti juodą katiną. Pasistačius veidrodį ir užsidegus dvi žvakes ieško kaulelio, kurį įsikandus žmogus tampa nematomas.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 242-247 Tikėjimas [Kad zuikiai sektųsi medžioti]
Norint, kad zuikiai sektųsi šaudyti, reikia nuėjus medžioti iš po kojų paimti saują žemių (žiemą sniego) ir pilti į šautuvo vamzdį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 242-248 Tikėjimas [Kad zuikius sektųsi medžioti]
Kad kiškius sektųsi medžioti, reikia kitų strielčių šaudytas pakulas – kamščius surinkti ir į savo šautuvą dėti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 242-249 Tikėjimas [Kaip prisivilioti karvelių]
Norint prisivilioti karvelių, reikia nuo kapų grabo lentų parsinešti ir iš jų padaryti karvelides.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 242-250 Tikėjimas [Kaip prisivilioti karvelių]
Norint prisivilioti karvelių, reikia savo karveliui perpjauti sparno plunksną ir į ją pripilti gyvo sidabro.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 242-251 Tikėjimas [Kad kitas neturėtų karvelių]
Norint, kad kitas neturėtų karvelių, reikia pelėdos kojas užmesti ant namo aukšto.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 242-252 Tikėjimas [Kad kitas karvelių neturėtų]
Norint, kad kitas karvelių neturėtų, reikia toje sodyboje skruzdėlių paberti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 243-253 Tikėjimas [Sidabrinis pinigas privilioja gandrą (gužą)]
Norint prisivilioti gandrą (gužą), reikia lizdo apačioje padėti sidabrinį pinigą.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 243-254 Tikėjimas [Maitkaulis lizde išvaro gandrą (gužą)]
Norint gandrą (gužą) išvaryti, reikia į lizdą įmesti maitkaulį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 243-255 Tikėjimas [Jei gandras lizde stovi, tie namai degs]
Jei gandras lizde vis stovi, tie namai degs.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 243-256 Tikėjimas [Kaip žvirblius nuvesti kur nori]
Grabnyčių naktį pastoges žabu iškapoti, tą žabą numesti kviečių lauke. Tai ten žvirbliai ir lėks kviečių lesti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 243-257 Tikėjimas [Kaip laukus apsaugoti nuo žvirblių]
Norint laukus apsaugoti nuo žvirblių, pradedant ir pabaigus sėti kviečius ar miežius saują berti kryžium atsisukus į žiemį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 261-419 Tikėjimas [Jei vaikas į patalą šlapinasi, kalti kūmai]
Jei kūmai, vaiką į krikštą vežant, nusišlapina, tai vaikas į patalą šlapinsis.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 252-339 Tikėjimas [Negalima šlapintis į vandenį]
Negalima šlapintis į vandenį, nes po mirties reikės tą vandenį išgerti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 252-340 Tikėjimas [Negalima mušti su šluota, nes šunys pjaus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 252-341 Tikėjimas [Marti su dovanomis aplenks tą, kurią šluojant aplenkia]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 253-343 Tikėjimas [Kad piršliai dukterį lankytų]
Kad piršliai dukterį lankytų, vystyklus skalbia tekančiame vandenyje.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 253-344 Tikėjimas [Kad piršliai dukterį lankytų]
Gimus dukteriai, reikia antrą pusę (placentą) po slenksčiu paslėpti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 253-345 Tikėjimas [Kad duktė balta, graži būtų]
Gimus dukteriai, reikia mėnesį piene prausti, kad būtų balta, graži.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 253-346 Tikėjimas [Kad duktė ar sūnus talentingi būtų]
Kad duktė ar sūnus talentingi būtų, pirmą kartą kūdikį prausiant, reikia bobutei, jai nematant, užmokestį į vandenį įdėti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 253-347 Tikėjimas [Kūdikiui gimus, negalima skolintis]
Kūdikiui gimus, negalima skolintis: nei miltų, nei sviesto, nei alaus, nei drabužių, kad jis gyvendamas trūkumo neturėtų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 173-7 Tikėjimas [Kad arklius sektųsi laikyti]
Jeigu pirmą krikštysi mergos vaiką, tai arkliai seksis laikyti.
Tikėjimas, kad pakrikštijus mergos vaiką, arkliai vesis (2004 redakcija)

BsTB 12 173-8 Tikėjimas [Jeigu kačiukus prigirdys, tai su arkliais nesiseks]
Tam nesiseks su arkliais, kas kačiukus neš prigirdyti.
Tikėjimas, kad nesiseks su arkliais, jeigu kačiukus neš prigirdyti (2004 redakcija)

BsTB 12 253-349 Tikėjimas [Jomarko dieną atvestas kumeliukas bus paklausus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 253-350 Tikėjimas [Kad vištos dėslios būtų]
Kad vištos dėslios būtų, reikia, kad vištos išperėtų per atlaidus, ubagams paaukotą kiaušinį.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 254-352 Tikėjimas [Namo statybai naudosi eglę, kuri turi raudoną dryžę – namas degs]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 254-353 Liaudies veterinarija [Nežinomos gyvulio ligos gydymas]
Norint išgydyti nežinomą gyvulio ligą, reikia tris žalius vorus tarp delnų sutrinti ir gyvulį tom rankom išglostyti.
Teksto 2004 m. redakcija /

BsTB 12 254-354 Tikėjimas [Atsiradus naujam gyvulėliui, nereikia kitiems sakyti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 254-355 Liaudies medicina [Vaistai nuo nuomario]
Kapus kasant, radus šilkinio drabužio (kad ir supuvusio) gabalėlį iškelia ant vėjo. Nuomariu sergantis žmogus šį šilko gabalėlį turi laikyti prie savęs ir už tą numirėlį poterius kalbėti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 254-356 Liaudies medicina [Naujikaulio (navikaulio) gydymas]
Naujikaulį (navikaulį) gydo kapuose rastu numirėlio kaulu. Juo patrina naujikaulį ir padeda į vietą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 254-357 Tikėjimas [Nelaimingas bus, kas gimė, kai peilis atvirkščias padėtas]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 254-358 Tikėjimas [Kad nematytum žalčių, gyvačių]
Išgirdus pirmąjį griaustinį, reikia sukalbėti septynis poterius, tai nematysi žalčių, gyvačių ir jos nieko nedarys.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 254-359 Tikėjmas [Kad kito šuo zuikio pėdų neužuostų]
Medžiojant dviese, kad kito šuo zuikio pėdų neužuostų, reikia šuniui duoti ragaišio, į kurį daug mielių buvo įdėta.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 254-360 Tikėjimas [Jei šovinio šratas iškrito, tas šovinys netaiklus bus]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 255-361 Tikėjimas [Kada drąsiai gali medžius kirsti]
Jei į mišką nuėjęs, nusišikai, medžius kirsti gali be baimės, jei nusimyžai – eik namo, medinčius pagaus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 255-362 Tikėjimas [Kad teismą laimėtum, reikia apatinius išvirkščiai apsirengti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 255-363 Tikėjimas [Kad svečiai viešėdami daug nesuvalgytų]
Kad svečiai viešėdami ar per vestuves daug nesuvalgytų, stalus reikia uždengti staltiese, kuri išausta iš linų saujų ryšelių.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 255-364 Tikėjimas [Jei šaukštas atsiverčia aukštielninkas, ateis svečių]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 255-365 Liaudies veterinarija [Vaistai nuo visų kiaulių ligų]
Pjaunant kiaulę, duonos kepalėlį pakiša, kad krauju apibėgtų. Tai vaistai nuo visų kiaulių ligų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 255-366 Liaudies veterinarija [Kad karvė jautį pavedžiotų]
Jei karvė jaučių negali pavedžioti, užriša ant kaklo virvelę, ant kurios mėsa kabojo.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 255-367 Tikėjimas [Kaip mergei vaikį prisivilioti]
Mergei norint prisivilioti vaikį, reikia jam užduoti savo mėnesinių su alumi.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 255-368 Tikėjimas [Iš sugautos utėlės spėja orus]
Jei utėlę sugauna ant kairios ausies bus lietaus, jei ant dešinės – bus pagada.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 257-385 Tikėjimas [Kada brangūs arkliai, kada – šeimyna]
Jei arklių mėšle yra daug šūdvabuolių, bus arkliai brangūs. Jei žmogšūdy – šeimyna bus brangi.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 257-386 Liaudies veterinarija [Jei kumelė išsimeta]
Jei kumelė išsimeta, reikia kumelio keturias kojas nukapoti, sudeginti ir su avižom sušerti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 257-387 Tikėjimas [Kad žąsys neitų į javus]
Kad žąsys neitų į javus, reikia jas perinant dėti šieną, o ne šiaudus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 258-394 Tikėjimas [Kad žąsiukai dideli augtų, žąsiną reikia parduoti]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 174-19 Pasaka AT 800 [Apie Dievo ir žmogaus kantrybę]
Žmogus ardamas pavargo ir, sustojęs prie kryžiaus, pasiskundė dievui, kad jam sunku arti. Tada Dievas jam liepė sėsti į jo vietą ir turėti kantrybės, o pats nuėjo arti. Besėdėdamas žmogus pamatė kaip ponas pametė pinigus o juos radęs žmogus nubėgo į mišką. Ponas pradėjo mušti nekaltą žmogų už pinigų paėmimą. Prie kryžiaus sėdėdamas žmogus neiškentė ir išbarė poną, kad nekaltą muša. Poną nutrenkė perkūnas, o Dievas išbarė žmogų, kad neturi kantrybės ir liepė eiti arti.
Pasaka apie Dievo kantrybę (2004 redakcija)

BsTB 12 259-398 Tikėjimas [Pagal tai, ką ėda avižiai, sprendžia, kam bus blogi metai]
Jei avižiai ąžuolus ėda, ponams bus blogi metai, jei mažus medelius – mužikams.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 259-399 Tikėjimas [Kad lengvi drabužiai būtų]
Kad lengvi drabužiai būtų, juos reikia siūti per jauną mėnesį.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 259-400 Tikėjimas [Šarkos krykštauja, gims nesantuokinis vaikas]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 259-401 Tikėjimas [Pelėdos rėkavimas pranašauja vaikelio atsiradimą]
Jei pelėda apie kokius namus vakarais „kivyks kivyks“ rėkauja, ten bus naujagimis.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 259-402 Tikėjimas [Gegutės kukavimas pranašauja mirtį]
Jei gegutė kukuoja žiūrėdama į trobą, pranašauja mirtį.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 259-403 Tikėjimas [Gegutės kukavimas pranašauja blogus metus]
Jei sodžiuje gegutė kukuoja, pranašauja blogus metus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-404 Tikėjimas [Kada javai bus brangūs]
Jei juodieji vabaliukai alksnius ėsdami eina iš viršaus žemyn, tai bus brangūs javai.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-405 Užkalbėjimas nuo nelaimių ir baimių „Obiu, vobiu, tobiu“

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-406 Tikėjimas [Mažas vaikas apsaugo nuo baidyklių]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-407 Tikėjimas [Gyvas vėžys pritraukia perkūniją]
Jei parsinešus gyvas vėžys palįs po namo pamatais, tuoj perkūnija trenks.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-408 Tikėjimas [Kaip sėti kanapes, kad išdygtų]
Kanapes pasėjus, jei kiek liko, negalima to likučio sėti, nes tik likučio sėklos išdygs.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-409 Tikėjimas [Kad arklys ėstų]
Jei arklys neėda, reikia, žiemių vėjui pučiant, akmenį paimti, į lovį įdėti ir avižomis apipilti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-410 Tikėjimas [Perkant sėklą ar gyvulį veislei, nereikia derėtis]
Perkant sėklą ar gyvulį veislei, nereikia derėtis, o dar viršaus primokėti, kad geriau vestūsi.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-411 Tikėjimas [Pardavus gyvulį atsisveikinant negalima duoti plikos rankos]
Pardavus gyvulį ir po magaryčių atsisveikinant negalima duoti plikos rankos: su pirštine ar per nosinę, ar per kišenę, kad pirkėjui sektųsi.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-412 Tikėjimas [Parduodant paršelius reikia įdėti duonos]
Parduodant paršelius reikia įdėti duonos, kad paršeliai vestųsi. O jei perkant paršelį, neįdeda duonos, tai geriau nepirkti: nesives.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 260-413 Tikėjimas [Kaip atsikratyti raganaujančia moterimi]
Kai junti, kad kokia moteris iškadlykė, apyraganė ar atžindulė tau kenkia, reikia jos marškinius, mėnesinėm suteptus, sudeginti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 269-459 Būrimas iš kiaušinio baltymo
Į stiklinę vandens per tris kartus pilti kiaušinio baltymą. Stiklinę įdėti į puodynę ar milžtuvę, ten palaikyti pora minučių. Kiaušinio baltymas bus susikurkuliavęs ir į visą ką panašus. Iš tų kiaušinio baltymo paveikslų galima spėti praeitį, dabartį, ateitį.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 275-507 Priežodis [Pasilikęs bevalgantis sakąs: „Man ta vieta atliks“]
Pasilikęs bevalgantis sakąs: „Man ta vieta atliks“
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 275-528 Tikėjimas [Didžiojoje savaitėje negalima sodinti medelių]
Didžiojoje savaitėje negalima sodinti medelių – neprigis.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 275-529 Tikėjimas [Didyjį penktadienį reikia valgyti juodą ridiką]
Didyjį penktadienį reikia valgyti juodą ridiką – blusos neės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 276-530 Tikėjimas [Velykų rytą vaikai renka žabelius kiaušiniams virti]
Velykų rytą vaikai renka žabelius kiaušiniams virti, kad paukštelius sektūsi aptikti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 276-531 Tikėjimas [Sėtuvės, rėčio negalima vožtis ant galvos]
Sėtuvės, rėčio negalima vožtis ant galvos – piktšašiai atsiras.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 276-538 Tikėjimas [Kas pranašauja mirtį]
Lydint numirėlį į kapus, jei susitinki arti namų priešais žmogų, tai greit vėl tuose namuose bus laidotuvės; kad toli, tai ne taip greitai; jei vyrą sutinki, tai vyras mirs, jei moterį, tai moteris.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 276-539 Tikėjimas [Kada dūšia atsiskiria nuo kūno]
Kai, nabašninką į duobę įleidus, kunigas, užbėręs žemes, tris kartus pasako: „Eik, dūšia, į amžiną atilsį“, tai tada ir eina dūšia.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 276-540 Tikėjimas [Skūpą žmogų laidojant pritrūksta žemių]

Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 276-541 Tikėjimas [Negalima slapčia gerti alaus]
Negalima slapčia gerti alaus kol rūgsta, tas alus nebegyvens, nerūgs. Ant alaus nereikia sakyti „rūgst“: surūgs kai gira.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 277-544 Tikėjimas [Per Kūčias obelis reikia papurtyti]

Tikėjimas [Per Kūčias obelis reikia papurtyti]: 2004 redakcija

BsTB 12 277-545 Sakmė [Kaip prisivilioti svetimą arklį]
Latvis medsargis parsivedė svetimą arklius į savo kūtę. Prie kūtės įsmeigė tris atžagarius alksnio žabelius ir tie arkliai vis pas jį grįžta. Arklių savininkas padarė tą patį, kad latvio arkliai pas jį eitų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 177-1 Etiologinė sakmė BILPK 3151 [Lakštingalos balso ir jos plunksnų spalvos kilmė]
Kai lakštingala turėjo ne tik gražiausią balsą, bet ir gražiausias plunksnas, iš džiaugsmo šokinėdama giedojusi, kad Dievo nepažįsta. Ponas Dievas supyko ir liepė vanagui gražiąsias plunksnas išrauti. Kai vanagas nurovė ir lakštingalai ataugo tik pilkos plunksnos, ji pradėjo giedoti, kad Dievas visagalis, ką panori, tą padaro.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 287-635 Tikėjimas [Iškasus pinigus, reikia mokėti duobę užtaisyti, nes gali apakti]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 287-636 Tikėjimas [Musės į akis lenda – netoli mirtis]

Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 288-642 Tikėjimas [Kad namų sielos būtų laisvos]
Parvežus javų vežimą, reikia virvę atleisti, tai tų namų sielos bus laisvos.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 288-644 Tikėjimas [Savižudis nukirstą galvą gali užsidėti ir vėl vaidentis]

Tikėjimas [Savižudis nukirstą galvą gali užsidėti]: 2004 redakcija

BsTB 12 243-259 Tikėjimas [Kaip atsikratyti šurmvočių]
Norint atsikratyti šurmvočių, reikia krosnies maišomą medį apsižergus pajoti ir padėti. Kas pirmas įeis į pirtį, tam šurmvotės prilips.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 243-258 Tikėjimas [Kaip atsikratyti šurmvočių (šunvočių)]
Norint atsikratyti šurmvočių (šunvočių), reikia pirtyje vantos lapą dantyse įsikąsti ir pertis. Einant iš pirties, lapą išmesti, kas ant to lapo užmins, tas šunvotes gaus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 243-260 Tikėjimas [Kaip prisivilioti šunį]
Norint prisivilioti šunį, reikia duonos kąsnį per savo rankovę tris kartus iškišti ir šuniui duoti. Parsivedus šunį namo, reikia pamelžti karvę ir duoti lakti pieno iš samčio.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 243-261 Tikėjimas [Kad raganos ir raganiai į kiemą neįeitų]
Norint, kad raganos ir raganiai į kiemą neįeitų, reikia šepečiui galvą nukirsti, o kotą į vartų šulą įdėti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 244-262 Tikėjimas [Kaip nužudyti ar nubausti raganą]
Jei randi kempę ant sienos, reiškia namuose buvo ragana. Reikia iš kitos sienos pusės peiliu ar yla durti į tą vietą ir ragana bus negyva. O jeigu nori sužinoti, kas ji, reikia kempę įmesti į ugnį. Ragana ateis ko pasiskolinti, nes jai širdį smaugia.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 244-263 Tikėjimas [Kad raganos karvių nepagadintų]
Kad raganos karvių nepagadintų, reikia pavasarį ganykloje išgriežti šešis velėnos griežinėlius, į apačią smailius. Tuos griežinėlius ant vartų šulų padėti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 244-264 Tikėjimas [Kaip pažinti vilktaką]
Norint atpažinti vilktaką, reikia pirtyje jį aplieti šaltu vandeniu. Kuris bus vilktakas, tam uodega kyštels.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 244-265 Tikėjimas [Kad vagys arklių nevogtų]
Kad vagys arklių nevogtų, reikia iš čigonų ratų paimti pluoštą šiaudų ir jų pabarstyti arklių kūtėje. Arklių uodegas nukarpyti ir už kūtės gegnių užkišti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 244-266 Tikėjimas [Kad ateitų kupčiai arklio pirkti]
Norint, kad ateitų kupčiai arklio pirkti, reikia iš kupčiaus ratų šiaudų paimti ir pabarstyti arklius.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 244-267 Tikėjimas [Kaip apsisaugoti nuo raganų ar raganių]
Norint apsisaugoti nuo raganų ar raganių, reikia prišikti į jo sūdyną ar viedrą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 244-268 Tikėjimas [Kaip pažinti raganą]
Kuri boba supykusi į visus mirkčiodama akis mėto ir jos apatinė lūpa dreba – tai ta ragana.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 245-270 Tikėjimas [Kaip sužinoti, kas karvių pieną pagadino]
Nuo arklio kojos padkavą nulupti, raudonai užkaitinti ir pilti pieną per ją. Kas pirmas įeis, tas bus pieną pagadinęs.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 245-271 Tikėjimas [Kūčių rytą negalima skolinti]
Kūčių rytą atėjusiam nieko negalima skolinti. Jeigu duosi, tai reikia padovanoti. Paskolinus, atiduosi savo laimę.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 245-272 Tikėjimas [Kad karvėms pieno nepagadintų]
Kad karvėms pieno nepagadintų, reikia einant melžti milžtuvę duoti kiaulėms pauostyti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 245-273 Tikėjimas [Kaip pažinti pagadintą pieną]
Jei nori sužinot ar pienas pagadintas, reikia pamelžus milžtuvę pastatyti ir pašaukti kiaules. Jei kiaulė gers, tai pienas geras, jei žviegia, aplink bėgioja – pagadintas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 245-274 Tikėjimas [Kad karvės pieno nepagadintų]
Kad karvės pieno nepagadintų, reikia, nuėjus melžti, iš visų keturių spenių kryžiškai visų kojų nagus aplaistyti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 245-275 Tikėjimas [Kad daugiau smetonos būtų]
Norint, kad daugiau smetonos būtų, reikia puodynes pašutinti su žemėmis, kurias viesulas susuko.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 245-276 Tikėjimas [Kaip atsikratyti smetonos gausa]
Norint atsikratyti smetonos gausa, reikia puodynes nunešti į lauko galą ir smetoną ištaškyti. Einant namo neatsisukti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 245-277 Tikėjimas [Kad laimę namuose turėtum]
Kad laimę namuose turėtum, negalima šluojant šiukšlių per slenkstį berti. Iššlavus trobą, visas šiukšles nunešti į laidarį ar sąšlavyną.
Tekstologinis komentaras

BsTB 12 246-278 Tikėjimai [Kad vištos daržų nekastų]
Kad vištos daržų nekastų, reikia Kūčių vakarą trobą iššluoti ir šiukšles ant ūlyčios išberti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 246-279 Liaudies veterinarija [Jei karvė kraujais šlapinasi]
Jei piemenys išplėšta beržo rykšte sukerta karvei, tai karvė kraujais šlapinasi, jei peiliu išpjauta – tai nieko nekenkia. Norint pagydyti karvę, reikia išplėšti dvi ar tris beržo rykšteles be peilio. Jas atžagariai įsmeigti į kraujus lygiai su žeme ir ant tos vietos uždėti akmenį.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 246-280 Tikėjimas [Blovieščiaus dieną negalima žąsų kiaušinių plika ranka imti]
Blovieščiaus dieną negalima žąsų kiaušinių plika ranka imti, nes neišperės. Jei nori čiupinėti, reikia užsimauti pirštinę.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 246-281 Tikėjimas [Kad višteliai būtų margi, gražūs]
Kad višteliai būtų margi, gražūs, pavasarį leidžiant vištą, reikia kiaušinius rūtų ar rugių želmenimis nurožyti, numarginti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 246-282 Tikėjimas [Jei avis nemyli savo vaiko]
Jei avis nemyli savo vaiko, reikia iš kaimyno šieno pavogti ir duoti aviai. Arba su kelnėm apkapoti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 246-283 Tikėjimas [Kad žąsys išperėtų]
Kad žąsys išperėtų, reikia gaspadoriui, žąsims pradėjus dėti, nuo pirmo kiaušinio visus vartyti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 246-284 Tikėjimas [Jei bičių koriai kaip liežuviai – liežuvauja]
Jei bičių koriai kaip liežuviai, tai bitės parodo, kad liežuvauja.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 246-285 Tikėjimas [Medaus negalima duoti mirtinam ligoniui]
Medaus negalima duoti mirtinam ligoniui, nes ligoniui numirus ir bitės išmirs.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-286 Tikėjimas [Kad kiaulės riebios nusipenėtų]
Kad kiaulės riebios nusipenėtų, reikia rastais žydo poteriais kiaulių gardą užrišti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-287 Tikėjimas [Kad kiaulės neknistų]
Kad kiaulės neknistų mėšlo, subatos rytą, kai žydai dar miega, kiaules išvaryti ir vėl suvaryti. Tik reikia, kad vėjo nebūtų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-288 Tikėjimas [Kad vanagas vištų negaudytų]
Kad vanagas vištų negaudytų, reikia arklio kaukolę ant baslio pamauti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-289 Tikėjimas [Kad kirminai kopūstų neėstų]
Kad kirminai kopūstų neėstų, reikia iš pirties plikam nulėkti į kopūstų daržą ir vanta kopūstus apkapoti.
Tekstologinis komentaras

BsTB 12 247-290 Tikėjimas [Kaimynai susipyks, jei jų šunys pjaunasi]
Jai kaimynų šunys pjaunasi, tai ir kaimynai susipyks.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-291 Liaudies medicina [Kaip gydyti išgąstį]
Išsigandus šunies, reikia to šunies plaukų pasipešti ir pasismilkyti, jei žmogaus – tai žmogaus plaukų.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-292 Tikėjimas [Kad duona nesiplistų]
Kad duona nesiplistų, reikia, duoną kepant, nešildyti subinės prieš pečių ir nežargstyti ližės koto.
Tekstologinis komentaras

BsTB 12 247-293 Tikėjimas [Jei duonos kepalas pertrūkęs]
Jei duonos kepalas pertrūkęs, tai ar žmogaus truks, ar prisidės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-294 Tikėjimas [Kai arkliui tampo kojas, jį vagis vogs]
Kai arklį išvedant iš kūtės, tampo paskutines kojas, tai jį vagis vogs. Reikia paėmus už arklio kojos atgal patraukti, tada nevogs.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-295 Tikėjimas [Kad pavogtas arklys namo grįžtų]
Kad pavogtas arklys namo grįžtų, reikia pirmą iškritusį jo dantį į kūtės sieną įkišti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 247-296 Tikėjimas [Pavogtas arklys gali grįžti]
Pavogtas arklys gali grįžti į namus, kur buvo nusišikęs.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 248-297 Tikėjimas [Kada arklio nepavyks parduoti]
Jei į jomarką vedant arklys nusišiks, tai to arklio nepavyks parduoti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 248-298 Tikėjimas [Kada geriau nepirkti gyvulio]
Jei perkant gyvulį, pardavėjas išsipeša jo plaukų, geriau to gyvulio nepirkti, nes jis sau laimę pasilieka.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 248-299 Tikėjimas [Kaip privobyti laukinius paukščius]
Vobikas iš juodvarnio sparno kaulelio, privobija visokius laukinius paukščius.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 248-300 Tikėjimas [Kaip mušti klaidinantį velniuką]
Jei naktį važiuojant klaidina, tai ant vežimo velniukas sėdi. Velniuką vieną sykį reikia mušti šermukšniniu medžiu ir skaičiuoti „viens, viens, viens“.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 248-301 Tikėjimas [Mirties pranašavimas vaikui su didele galva]
Jei mažas vaikas sudžiūvęs, o galva didelė, jis ilgai neišgyvens.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 252-338 Tikėjimas [Negalima vandenio pavydėti]
Negalima vandenio pavydėti, nes numirus į dantis bėgs, laidojant kapo duobėj vandens bus.
Tekstas redaguotas 2004 m.

Atgal