VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12191&back=home

VIETOS VARDAS: Bičiušiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 11 330-I Laidotuvių rauda [Mirusio tėvo garbstymas I]
Duktė rauda mirusio tėvo. Klausia, kur dabar eiti, prie ko prisiglausti. Prie šalto akmenėlio prisiglausti, ar prie tvoros, kur vėjai pustys. Eis per laukelį ar keleliu – grumsteliai už kojelių klius, akmenėliai daužys.
[Mirusio tėvo garbstymas]

BsTB 12 283-610 Tikėjimas [Kad karvių blogos akys nenužiūrėtų, raganos nepagadintų]
Karvėms, kad blogos akys nenužiūrėtų, raganos nepagadintų, duoda suėsti duonos pagranduką. Pagranduką iškepa su činčibieru ir čemeriu.
Teksto 2004 m. redakcija.

Atgal