VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12193&back=home

VIETOS VARDAS: Mančiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Rudiškiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Mitologinė sakmė apie nulemtą mirtį
Gimus kūdikiui bobutė ir motina išgirdo už lango laumes kalbant apie vaiko ateitį: viena sakė, kad bus turtingas, antra - bus vargšas, o trečia - trijų metų šulinyje prigers. Trečios deivės žodžiai buvo lemiami - vaiką po trijų metų rado negyvą.
[Laimė lėmė]

Mitologinė sakmė apie nulemtą mirtį
Gimus kūdikiui balsas pasakė, jog šis gyvens kol nuodėguliai ("meduogalėliai") sudegs. Motina nuodėgulius užgesino ir sudėjo į skrynią. Vaikas užaugo. Kai žmona juos rado ir sudegino - vyras numirė.
[Meduogalėliai]

BsTB 12 194-6 Tikėjimas [Žiurkių ir pelių gausa pranašauja karą]
Kada daug pelių ir žiurkių, tai rodo kares.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 200-6 Pasaka AT 934A [Nulemta mirtis]
Gimė moteriai dukrelė, kuriai balsas už lango nulėmė gyventi „kol meduogalėliai susikūrens“. Duktė užaugo, ištekėjo. Kai vyras rado žmonos skrynioje meduogalėlius ir įmetė ugnį, moteris mirė.
Pasaka, redaguota 2004

BsTB 12 226-130 Tikėjimas [Pelenų dienos pelenų šarmu laisto kopūstus]
Pelenų dieną gaspadinės pelenus iš židinio išsemia, kad vištos daržų nekastų. Tuos pelenus sumaišo su bažnyčioje pašventintais pelenais ir laisto kopūstus nuo kirminų.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 226-130 Tikėjimas [Pelenų dienos pelenų šarmu laisto kopūstus]
Pelenų dieną gaspadinės pelenus iš židinio išsemia, kad vištos daržų nekastų. Tuos pelenus sumaišo su bažnyčioje pašventintais pelenais ir laisto kopūstus nuo kirminų.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 229-147 Liaudies medicina [Gyvatės įkandimo gydymas]
Įkandus gyvatei prausiasi pirtyje likusiu vandeniu.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 229-147 Liaudies medicina [Gyvatės įkandimo gydymas]
Įkandus gyvatei prausiasi pirtyje likusiu vandeniu.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 230-148 Pasakojimas [Rože sergančios moters išgydymas]
Rože sergančią moterį išgydė latvis. Ant mėlyno popieriaus nupiešė penkiakampę žvaigždę ir pridėjo ant skaudamos vietos.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 230-148 Pasakojimas [Rože sergančios moters išgydymas]
Rože sergančią moterį išgydė latvis. Ant mėlyno popieriaus nupiešė penkiakampę žvaigždę ir pridėjo ant skaudamos vietos.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 231-158 Tikėjimas [Kaip apsaugoti kviečius nuo žvirblių ir svilinių (kūlių)]
Norint apsaugoti kviečius nuo žvirblių ir svilinių (kūlių), reikia vandenyje pamerkti krištolą ir tuo vandeniu palaistyti kviečius.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 231-158 Tikėjimas [Kaip apsaugoti kviečius nuo žvirblių ir svilinių (kūlių)]
Norint apsaugoti kviečius nuo žvirblių ir svilinių (kūlių), reikia vandenyje pamerkti krištolą ir tuo vandeniu palaistyti kviečius.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 231-159 Tikėjimas [Pašventintas sidabras apsaugo javus nuo pakerėjimo]
Kad javų nepakerėtų, sėjant vasarojų su javais sumaišo pašventintą per Verbą gyvą sidabrą. Rudeniniam sėjimui gyvsidabrį šventina per Žolinę.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 231-159 Tikėjimas [Pašventintas sidabras apsaugo javus nuo pakerėjimo]
Kad javų nepakerėtų, sėjant vasarojų su javais sumaišo pašventintą per Verbą gyvą sidabrą. Rudeniniam sėjimui gyvsidabrį šventina per Žolinę.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 231-160 Tikėjimas [Apynių negalima su dalgiu pjauti]
Apynių negalima su dalgiu pjauti, į dainius (kurtinius) išeis.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 231-160 Tikėjimas [Apynių negalima su dalgiu pjauti]
Apynių negalima su dalgiu pjauti, į dainius (kurtinius) išeis.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 231-161 Sakmė [Latvė iš bambalynės išvaro žiurkes]
Petraičių dvaro bambalynėje buvo labai daug žiurkių. Latvė žinovė, paėmus pagaikštį su visa šluota iš kertės, nusimetus savo sijoną, su vienais marškiniais apsižergus tą pagaikštį, apjojo aplinkui. Žiurkes išvarė į beržyną.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 231-161 Sakmė [Latvė iš bambalynės išvaro žiurkes]
Petraičių dvaro bambalynėje buvo labai daug žiurkių. Latvė žinovė, paėmus pagaikštį su visa šluota iš kertės, nusimetus savo sijoną, su vienais marškiniais apsižergus tą pagaikštį, apjojo aplinkui. Žiurkes išvarė į beržyną.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 231-162 Tikėjimas [Kad kviečių žvirbliai nepultų]
Kviečius sėjant reikia tris saujas kviečių berti atsisukus prieš žiemį, tai žvirbliai kviečių neles.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 231-162 Tikėjimas [Kad kviečių žvirbliai nepultų]
Kviečius sėjant reikia tris saujas kviečių berti atsisukus prieš žiemį, tai žvirbliai kviečių neles.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 232-163 Tikėjimas [Kad malūnas nemaltų, malūne numirėlio plaukų įkišta]
Malūnas nemals, jei malūne numirėlio plaukų ar barzdos kuškį kas įkiša.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 232-163 Tikėjimas [Kad malūnas nemaltų, malūne numirėlio plaukų įkišta]
Malūnas nemals, jei malūne numirėlio plaukų ar barzdos kuškį kas įkiša.
LMD I 1060 rankraštinis variantas

BsTB 12 232-171 Tikėjimas [Kad velnias arklio nejodytų]
Kad velnias arklio nejodytų, prie kūtės prikala šarką arba arkliui ant nugaros pririša atvirkščią dalgį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 233-175 Užkalbėjimas [Dančiui iškritus]
Vaikams iškritus dančiui sako, kad tegul pečius ima kaulinį dantį, o duoda geležinį.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 234-184 Tikėjimas [Nutylėtą ligą privinčiavoja visam amžiui]
Jei prieš jungtuves jaunieji nutyli kokią ligą (kaškį, piktšašius), tą ligą privinčiavoja visam amžiui.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 234-186 Tikėjimas [Užkalbėtos ligos gydytojai neišgydo]
Užkalbėtos (užvardyntos) ligos gydytojai negali išgydyti.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 234-185 Tikėjimas [Nutylėtą skolą privinčiavoja visam amžiui]
Jeigu prieš šliūbą jaunieji nepasako vienas kitam turintys skolą, tą skolą privinčiavoja visam amžiui.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 234-191 Tikėjimas [Obelis puls kirminai, jei rudenį ant obelų lieka obuolių]
Šakas, kur rudenį liko nenukritusių obuolių, pavasarį grauš kirminai.
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004

BsTB 12 165-9 Giesmė [O Marija Magdalena, ko nestovi po tuo kryžium]
Giesmė apie Jėzaus Kristaus nukryžiavimą. Jeigu šią giesmę giedosi po tris kartus kiekvieną dieną ir po septynis kartus penktadienį, tai nemirsi nuo nelaimingo atsitikimo.
Giesmė, tekstas redaguotas 2004

BsTB 12 280-589 Tikėjimas [Kad kurmiai žemės nekeltų]
Kad kurmiai žemės nekeltų, reikia šermukšnio šakas atžagarias iš miško parnešti ir ir atžagarias į tą žemę susmaigstyti. Su Velykų, Sekminių vandeniu kurmių iškeltas vietas šlakstyti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 280-590 Tikėjimas [Kad dirvoje šalpusniai neaugtų]
Kad dirvoje šalpusniai (šaltapusiai, šaltapusniai, močeklapiai, močekos) neaugtų, reikia jų pasirauti iš tos dirvos ir per Žolinę su kitom žolėm pašventint ir parsinešus namo, į tą dirvą atžagarius susodinti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 280-591 Tikėjimas [Kad žvirbliai kviečių nelestų]
Kad žvirbliai kviečių nelestų, reikia žvirblio lizdą apie kviečius apnešti ir ten įmesti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 280-592 Tikėjimas [Kad dirvoje neaugtų juodosios avižos, šalpusniai]
Kad neaugtų dirvoje juodosios avižos, šalpusniai, reikia delčioje ir žiemių vėjui pučiant kelis kartus dirvas išarti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 310-722 Tikėjimas [Dvėselienos nereikia numesti galvūgaliu į žiemius]
Dvėselienos nereikia numesti galvūgaliu į žiemius – tuomet nepūva ir neėda šunys.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 310-728 Giesmė [O Jėzau, pone mano]
Giedama apie Dievo užrūstinimą nuodėmėmis, prašoma pasigailėti, priimti į dangų.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal