VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12330&back=home

VIETOS VARDAS: Puikiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Žagarė sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Padavimas apie Žagarės piliakalnio - Raktuvės kalno (Joniškio r.) atsiradimą
Mirė milžinas. Kiti milžinai ant jo kapo sunešė kalną.
[Raktuvė]

BsTB 12 195-3 Tikėjimas [Kad namų ūkyje gyvulių veislė neišnyktų]
Kad ūkyje gyvulių veislė neišnyktų, reikia gyvulius turguje parduoti, o ne namuose.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 12 280-593 Liaudies medicina [Vaikų gydymas nuo džiovos]
Jei vaikas serga plaučių tuberkulioze, reikia, kad ubagė iš savo tarbos duonos trupinius atiduotų. Iš tų trupinių paruošti vonią ir vaiką joje išmaudyti.
Teksto 2004 m. redakcija.

BsTB 12 310-727 Tikėjimas [Kada netinka atarti bulves]
Bulves nereikia atarti po švento Jono iki švento Petro: bus kirminų išėstos.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal