VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=12347&back=home

VIETOS VARDAS: Joniškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Joniškis r. sav.

ČIA GIMĖ:
Ragauskaitė, Alma

SUSIJĘ VAIZDAI:
Smeigtukas trikampe galvute iš Joniškio m. kapinyno kapo 1
Radiniai iš Joniškio senamiesčio (Šiaulių Senoji g. 2–4)

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Arklio išvaizdos nusakymas palyginimu
Arklys labai riebus, panašus į moliūgą.

Mįslė apie slenkstį ir deminutyvas [žirgelis]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Jonas Norbutaitis]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas krikšto tėvas
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Joannes Norbutaytis]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Petras Gumbiūnas]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas kūdikio tėvas
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Piotr Gumbiun]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Simonas Laukiūnas]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Simon Laukiun [Simonas Laukiūnas]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Simonas Laukiūnas]

Arklio išvaizdos nusakymas palyginimu
Arklys labai riebus, panašus į moliūgą.
Arklys riebus

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Jurgis Noraitis]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Jerzy Noraitis [Jurgis Noraitis]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Jerzy Noraitis]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Mikalojus Budraitis]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas krikšto tėvas Mikolay Budraitis [Mikalojus Budraitis]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Mikolay Budraytis]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Grigas Gulbė]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas kūdikio tėvas Grygas Gulbe [Grigas Gulbė]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Grygas Gulbe ]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Stanislovas Dešrūnas]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Stanislaw Deszrunas [Stanislovas Dešrūnas]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Stanislaw Deszrunas]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Simonas Laukiūnas]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Simon Laukiun [Simonas Laukiūnas]
Pavardė iš1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Simon Laukiun]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Abraomas Petraitis]
Taip 1698-1744 m. Joniškio jungtuvių registracijos knygoje užrašytas jaunikis Abram Petraytis [Abraomas Petraitis]
Pavardė iš 1698-1744 m. Joniškio jungtuvių registracijos knygos [Abram Petraytis]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Abraomas Petraitis]
Taip 1698-1744 m. Joniškio jungtuvių registracijos knygoje užrašytas jaunikis Abram Petraytis [Abraomas Petraitis]
Pavardė iš 1698-1744 m. Joniškio jungtuvių registracijos knygos [Abraomas Petraitis]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Jonas Milvydaitis]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas krikšto tėvas.
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Joannes Milwidaytis]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Stanislovas Dešrūnas]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Stanislaw Deszrunas [Stanislovas Dešrūnas]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Stanislovas Dešrūnas]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Grigas Gulbė]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas kūdikio tėvas Grygas Gulbe [Grigas Gulbė]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Grigas Gulbė]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Mikalojus Budraitis]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas krikšto tėvas Mikolay Budraitis [Mikalojus Budraitis]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Mikalojus Budraitis]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Jurgis Noraitis]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Jerzy Noraitis [Jurgis Noraitis]
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Jurgis Noraitis]

Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Petras Gumbiūnas]
Taip 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygoje užrašytas kūdikio tėvas
Pavardė iš 1599-1621 m. Joniškio krikšto registracijos knygos [Pertras Gumbiūnas]

Mįslė apie slenkstį ir deminutyvas [žirgelis]

Žirgelį joja

BsTB 12 182-51 Tikėjimas [Kada sėti miežius]
Miežių sėjos pradžią rodo putino žydėjimas.
Tikėjimas, redaguotas 2004

BsTB 13 109-101 Pasaka AT 401A+302 [Karalaitė su aniuolu ir velniu ant akių]
Pono sūnus Jonas, pateko pas paną, kuri dengė akis. Jai miegant, vaikinas praskleidė audeklą ir pamatė, kad ant vienos akies yra angelas, ant kitos - velnias. Mergina liepė Joną nunešti į devintą karalystę, kad jis mirtų badu. Velniai įmetė vaikiną į duobę. Jonas išgirdo ginčą. Jis pamatė liūtą, erelį ir zylę, negalinčius padalinti dvėselienos. Jonas padalino mėsą. Gyvūnai apdovanojo jį įvairiomis savybėmis. Vaikinas perlėkė jūras, ant kranto rado kalnus, kur gyveno slibinas. Jis nužudė slibiną, išgelbėjo užkeiktą paną ir vedė ją.
[Karalaitė su aniuolu ir velniu ant akių]

BsTB 12 152-15 Tikėjimas [Skaistykloje vėlės mėtomos iš karščio į šaltį]
Čysčiuje yra karšta vieta ir šalta vieta: užkaitusios vėlės metamos į šaltį ir atvirkščiai.
Mėtomos vėlės (2004 m. redakcija)

BsTB 12 152-18 Pasakojimas, kaip elgetos meldžiasi už skaistykloje kenčiančias vėles
Vėlės danguje linksminasi, o skaistykloje kenčia tai karštį, tai šaltį. Ubagas už gautą išmaldą meldžiasi už skaistykloje kenčiančias vėles. Pragare vėles velniai kankina ir jos negali išsilaisvinti.
Ubagas meldžiasi už dūšaites (2004 m. redakcinė versija)

BsTB 12 269-458 Tikėjimas [Kad antys neitų prie vandens]
Kad antys neitų prie vandens, joms perint, reikia parnešti iš paupio vandenio sąnašų ir į gūžtą įdėti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 304-689 Maldelė [Atėjo šventas Petras]
Maldelė šventajam Petrui.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 304-690 Maldelė [Šventos NN (savo vardą), patronkos mano]
Maldelė savo globėjai, kad mirtų su kunigo aplankymu, su švenčiausiuoju sakramentu.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 304-691 Tikėjimas [Tas pirmiau mirs, kurio pusėj silpniau žibės žvakės]
Kurio pusėj per vestuves ant altoriaus silpniau žibės žvakės, tas pirmiau mirs.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal