VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1266&back=home

VIETOS VARDAS: Mergežeris

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Varėna sen.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Mergežeris ež.

ČIA PADARYTI GARSO ĮRAŠAI:
Rauda [Vai, nenugriūket]
Daina [Vai, kytra, kytra]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina D1396 [Vai, kytra kytra]
Kytra girioj paukštelė, dar kytresnė uošvelė: kaip jis nujojo pirmą rozelį, jam nerodė savos dukrelės, tik jam parodė kiemo mergelę slūžabnykėlę. Ėjo per kiemą, klausė per sieną – dunda aukšta kłėtelė. Tepraveria mergelė stiklo langelį, parodo savo rankų darbelį. Audžia jo mergelė plonas drobeles. Kas mergelei padarė naujus stovelius, kas pynė nendrių skietelį, kas rėdė plonas drobeles? Brolelis darė nendrių skietelį, motulė rėdė plonas drobeles.
Redaguotas tekstas

Rauda [Vai, nenugriūket]
Tenenugriūna sukirstiniai slenksteliai, nepadreba nei mūrelio sienelės, nepaskamba nei stiklelio langeliai – ji jauna įeina dar su valniom dienelėm.
Tekstas redaguotas

Atgal