VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=1336&back=home

VIETOS VARDAS: Valkininkai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Varėna r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Senosios Naniškės k.
Pošalčiai k.
Naujosios Naniškės k.
Kuršiai k.
Daržininkai k.
Valkininkai gst.
Čižiūnai k.
Dargužiai k.
Degsnės k.
Maceliai k.
Paklėštarė k.
Pirčiupiai k.
Pūčkornės k.
Spengla k.
Užuperkasis k.
Vaitakarčmis k.
Valkininkai mstl.

SUSIJĘ VAIZDAI:
Vyžų pynimas Aprašomos Valkinykų-Varėnos ir Kaniavos apylinkių vyžos

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Kl18 [Oi sodai sodai, leliumoj]
Antelei į sodus eiti, lizdelį vyti, vaikelius perėti. Paskui antį – sieras sakalėlis. Mergelei į dvarus eiti, rūtelę skinti, vainikėlį pinti. Paskui mergelę – senas neženotas. Mergelė pasivers rūtele, dobilėliu, žuvele, žvaigždele.
Oi sodai sodai, leiumoj

Daina Kl107 [Łėkįs łėkįs]
Lėkė sakalėlis, nešė akmenėlį. Išmetė akmenėlį, užmušė seną neženotą. Lėkė sakalėlis, nešė obuolėlį. Išmetė obuolėlį, užmušė jauną neženotą.
Łėkįs łėkįs

Pasaka AT 1137 Bėdos ieškotojas ir Painiava
Kalvis susivyniojo į kailinius ir praėjo pro aklą Painiavą.
1973 redaguota versija

Atgal